مقالات دسته اول: مقالات کاربرد خوشه‌بندی متن- راهبرد یافتن

برای یافتن این مقالات باید از کلیدواژه‌های زیر استفاده کنم

من باید کلیدواژه‌ها را تولید کنم

در این کلیدواژها چند کلمه بای باشند

۱: متن، یا خبر، توییت، سوال

۲: خوشه‌بندی

خوب با خوشه‌بندی خبر شروع می‌کنم

من باید هدفم را مشخص کنم: هدف یافتن سولات یا متون مشابه برای بازیابی سوالات است، که از خوشه‌بندی متن برای بازیابی استفاده کردند.

مطمئنم به مقالاتی بر می‌خورم که شبیه به این هدف هستند، اما هدف من نیستند، من باید سعی کنم ابتدا به هدفم برسم.

هدف اولیه یافتن هدفم در ژورنال سیستم‌های خبره و کاربردها بود، اگر نبود به ساینس دایرکت میرم، اگر نبود به گوگل اسکالر

ببینم چی میشه، آیا این راه حل جواب می‌ده

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: