نئاندرتال

مرد نئاندرتال و زن انسان امروزی در ساخت بچه مشکل داشتند – اینجا دلیلش است

بعد از سالها تعیین دنباله ژنوم نئاندرتال‌های زن، پژوهشگران سرانجام اولین نگاه خوب به کرومزوم Y  یک نئاندرتال مرد به دست آوردند – و دریافتند که آن برخلاف هر Y  دیگری در انسان‌های امروزی است. حتی اگرچه نئاندرتال‌ها و انسان‌های امروزی چندین بار در ۱۰۰ هزار سال گذشته از یکدیگر ویژگی‌ها به وراثت برده باشند، دی.ان.ای روی کرومزم Y  از نئاندرتال مردی که در ۴۹ هزار سال پیش در ال سیدرن، اسپانیا زندگی می‌کرد به انسان‌های امروزی انتقال نیافته است، پژوهشگران در ژورنال آمریکایی ژنتیک‌های انسانی گزارش دادند. این یافته متناسب با مطالعه‌های قبلی است که دریافته بودند که اگرچه زندگی آسیایی و اروپایی‌ها ۱ تا ۳  درصد دی.ان.ای خود را از اجداد باستانی که با نئاندرتال‌ها آمیزش داشتند به ارث برده‌ باشند، مقدار قابل توجهی از دی.ان.ای روی کروموزم‌های Y  را از دست داده‌اند. این نشان می‌دهد که زنان انسانی امروز و نئاندرتال‌های مرد ناسازگار بودند و نئاندرتال‌های مرد ممکن است مشکلاتی با تولید اسپرم داشته بوده باشند. این یافته جدید مدرکی بر این است که چرا: نئاندرتال ال سیدرن در سه ژن ایمنی جهش داشته است، یکی از این سه ژن‌ها ژنی است که آنتی‌ژن‌هایی را تولید می‌کند که می‌تواند یک پاسخ ایمنی در زنان باردار را فرا بخواند، که باعث می‌شود با این ژن‌ها بچه مرد را سریعتر از وقت موعود به دنیا بیاورد. بنابراین حتی اگر نئاندرتال‌های مرد و انسان‌های زن امروزی آمیزش داشته بوده باشند تنها بچه‌های نر به دنیا می‌آوردند (مانند این پسر نئاندرتال که از فسیل ا Gibraltar بازسازی شده است) که در نتیجه شتاب انقراض یافته است.

دیدگاه‌تان را بنویسید: