مجله‌های پزشکی عمومی

مجله‌ها و مقاله‌های پزشکی عمومی، داخلی، رادیولوژی، کم‌ خونی، بیماری‌های عفونی

پزشکی داخلی یا پزشکی عمومی از تخصص‌های پزشکی است که با پیشگیری، تشخصیص و درمان بیماری‌های بزرگسالان سر و کار دارند.

 1. ژورنال انداک‌رلنوژیکا (بخارست)
 2. پیشرفت‌ها در خون شناسی
 3. تحقیق‌های سالمندی
 4. پیری و بیماری
 5. ژورنال آمریکایی پژوهش‌های خون
 6. ژورنال آمریکایی بیماری‌های عفونی
 7. ژورنال آمریکایی پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری مولکولی
 8. کم خونی
 9. سالنامه آنلاین پزشکی خانواده
 10. سالنامه مراقبت‌های ویژه
 11. پاتوفیزیولوژي ریوی قلبی کاربردی
 12. آرشیو تحقیق‌های زخم
 13. آرتروز
 14. بیماری‌های خود ایمنی
 15. خون و سرطان غدد لنفاوی: اهداف و درمان
 16. تزریق خون
 17. اختلالات خونی بی.ام.سی
 18. پزشکی اورژانسی بی.ام.سی
 19. اختلالات غدد درون ریز بی.ام.سی
 20. تمرین خانواده بی.ام.سی
 21. سالمندان بی.ام.سی
 22. بیماری‌های عفونی بی.ام.سی
 23. فیزیک پزشکی بی.ام.سی
 24. اختلالات استخوانی عضلانی بی.ام.سی
 25. پزشکی هسته‌ای بی.ام.سی
 26. پزشکی ریوی بی.ام.سی
 27. پژوهش‌های مغز استخوان اسکلت
 28. ژورنال برزیلی بیماری‌های عفونی
 29. پزشک خانواده کانادایی
 30. گزارش‌های موردی مراقبت‌های بالینی
 31. گزارش‌های موردی پزشکی اورژانس
 32. گزارش‌های موردی اندوکرینولوژی
 33. گزارش‌های موردی خون شناسی
 34. گزارش‌های موردی بیماری‌های عفونی
 35. گزارش‌های موردی ریه‌شناسی
 36. گزراش‌های موردی رادیولوژی
 37. گزارش‌های موردی روماتولوژی
 38. گزارش‌های موردی بیماری‌های قفسه سینه
 39. درمان‌های دستی و کایروپراکتیک
 40. کایروپراکتیک و درمان بوسیله مالش استخوان و مفاصل
 41. بیماری‌های مزمن در کانادا
 42. ژورنال پزشکی کلینیک کیلوند
 43. پزشکی گوارش بالینی و تجربی
 44. پژوهش‌های واکسن تجربی و بالینی
 45. اپیدمیولوژی بالینی
 46. پیرپزشکی بالینی
 47. پزشکی بالینی: آرتروز و اختلالات اسکلتی عضلانی
 48. پزشکی بالینی: اختلالات خونی
 49. پزشکی بالینی: گردش خون، تنفس و پزشکی ریوی
 50. پزشکی بالینی: غدد درون ریز و دیابت
 51. پزشکی بالینی: پیر پزشکی
 52. فراست پزشکی بالینی: آرتروز و اختلالات اسکلتی عضلانی
 53. فراست پزشکی بالینی: اختلالات خونی
 54. فراست پزشکی بالینی: غدد درون ریز و دیابت
 55. فراست پزشکی بالینی: پیرپزشکی
 56. فراست پزشکی بالینی: گردش خون، تنفس و پزشکی ریوی
 57. پژوهش‌ها و تمرین‌های مراقبت‌های ضروری
 58. پژوهش‌های پیرشناسی و پزشکی سالمندان کنونی
 59. درمان دیابت
 60. هیپوگلیسمی دیابتی
 61. دیابت‌شناسی کروتیکا
 62. دیابت شناسی و سندرم متابولیک
 63. رادیولوژی تشخیصی و مداخله
 64. آندوسکوپی تشخیصی و درمانی
 65. درمان‌های سلولی و دارویی هماتولوژی
 66. پژوهش EJNMMI
 67. پزشکی اورژانس بین‌المللی
 68. ظهور بیماری‌های عفونی
 69. اندوکراین ژورنال
 70. مطالعه‌های اندوکرینولوژی
 71. بررسی‌های مروری رسپیراتوری اروپا
 72. پزشکی سکته مغزی تجربی
 73. پژوهش‌های تجربی دیابت
 74. انکولوژی و هماتولوژي تجربی
 75. ترمییم بافت
 76. مرز‌های آندوکرینولوژی
 77. کرم‌ها
 78. کم خونی
 79. کم خونی آنلاین
 80. گزارش‌های هماتولوژي
 81. بررسی‌های مروری هماتولوژی
 82. ایمنی و سالمندی
 83. بهداشت صنعتی
 84. عفونت و مقاومت دارویی
 85. عفونت اکولوژی و اپیدمیولوژی
 86. گزارش‌های بیماری‌های عفونی
 87. بیماری‌های عفونی: پژوهش‌ها و درمان
 88. پژوهش‌ها و درمان آنفولانزا
 89. فراست‌های تصویربرداری
 90. کنترل فشار خون یکپارچه
 91. دیدگاه‌های میان‌رشته‌ای بیماری‌های عفونی
 92. پزشکی داخلی
 93. ژورنال بین‌المللی بیماری‌های آلزایمر
 94. ژورنال بین‌المللی برنز و تروما
 95. ژورنال بین‌المللی COPD
 96. ژورنال بین‌المللی پزشکی اورژانس
 97. ژورنال بین‌المللی غدد درون ریز
 98. ژورنال بین‌المللی هماتولوژی و انکولوژی
 99. ژورنال بین المللی هماتولوژی-انکولوژی و پژوهش‌های سلول بنیادی
 100. ژورنال بین‌المللی مهندسی بهداشت حرفه‌ای
 101. ژورنال بین‌المللی روماتولوژی
 102. ژورنال ایرانی پزشکی بالینی بیماری‌های عفونی
 103. ژورنال ایرانی فیزیک پزشکی
 104. ژورنال ایرانی پزشکی هسته‌ای
 105. ژورنال ایرانی انگل‌شناسی
 106. ژورنال ایرانی رادیولوژی
 107. پزشکی اورژانس آی.اس.آر.ان
 108. اندوکرینولوژی آی.اس.آر.ان
 109. هماتولوژی آی.اس.آر.ان
 110. چاقی آی.اس.آر.ان
 111. پزشکی ریه آی.اس.آر.ان
 112. رماتولوژی آی.اس.آر.ان
 113. ژورنال ژاپنی بیماری‌های عفونی
 114. ژورنال پژوهش‌های سالمندی
 115. ژورنال فیبریلاسیون دهلیزی
 116. ژورنال پزشکی خون
 117. ژورنال پزشکی کم خونی تجربی و بالینی
 118. ژورنال اختلالات انعقادی
 119. ژورنال براکی تراپی معاصر
 120. ژورنال اختلالات متابولیک و دیابت
 121. ژورنال دیابت ملیتوس
 122. ژورنال پژوهش‌های دیابت
 123. دیابت‌شناسی: ژورنال رسمی گروه آسیایی مطالعه دیابت
 124. ژورنال اندوکرینولوژی و متابولیسم
 125. ژورنال پژوهش‌ها پا و مچ پا
 126. ژورنال مسائل گمبلینگ
 127. ژورنال کم خونی بدخیم
 128. ژورنال کم خونی
 129. ژورنال هماتولوژی و انکولوژی
 130. ژورنال پژوهش‌های خشونت و آسیب
 131. ژورنال پزشکی
 132. ژورنال چاقی
 133. ژورنال سلامت حرفه‌ای
 134. ژورنال پزشکی حرفه‌ای و سم‌شناسی
 135. ژورنال پژوهش‌های انگل‌شناسی
 136. ژورنال پاتوژن
 137. ژورنال پژوهش‌های تیروئید
 138. ژورنال پزشکی تیروئید
 139. ژورنال حیوانات سمی، سموم، و بیماری‌های گرمسیری
 140. بررسی‌های مروری جذام
 141. پژوهش و درمان لوسمی
 142. ژورنال مالاریا
 143. پژوهش و درمان مالاریا
 144. ژورنال مدیترانه‌‌ای کم خونی و بیماری‌های عفونی
 145. اوتیسم مولکولی
 146. پزشکی تنفسی چند رشته‌ای
 147. تغذیه و دیابت
 148. فراست‌های تغذیه و متابولیک
 149. مجله علمی دسترسی آزاد پزشکی اورژانس
 150. مجله علمی دسترسی آزاد کم خونی
 151. ژورنال دسترسی آزاد پزشکی عمومی
 152. ژورنال دسترسی آزاد رادیولوژی
 153. پاتوژن
 154. رماتولوژی کودکان
 155. بیماری‌های مناطق گرمسیری PLoS
 156. سینه پهلو
 157. آرشیو لهستانی پزشکی عمومی
 158. پژوهش‌های PPAR
 159. ژورنال مراقبت‌های تنفسی اولیه
 160. مجموعه مقالات انجمن قفسه سینه آمریکا
 161. پزشکی ریوی
 162. پژوهش‌ها و تمرین‌های رادیولوژی
 163. پژوهش‌های و گزارش‌های اختلالات غدد درون ریز
 164. پژوهش‌ها و تحقیقات پزشکی گرمسیری
 165. پژوهش‌های پزشکی تنفسی
 166. رماتیسم
 167. بررسی‌های مروری عفونت
 168. ژورنال برزیلی کم خونی
 169. ژورنال برزیلی مراقبت‌های ویژه
 170. گزارش‌های رماتولوژی
 171. ژورنال اسکاندیناویایی علوم تروما، احیا و پزشکی اورژانس
 172. ژورنال آفریقای جنوبی رادیولوژی
 173. ژورنال جنوب غربی ریه و مراقبت‌های ویژه
 174. سلول‌های بنیادی بین‌المللی
 175. ژورنال پزشکی فیزیکی و توان بخشی
 176. تنفس: ژورنال بیماری‌های تنفسی، جراحی قفسه سینه، مراقبت‌های ویژه و سل
 177. ژورنال اینترنتی آسم، حساسیت و ایمنی‌شناسی
 178. ژورنال اینترنتی کاردیولوژی
 179. ژورنال اینترنتی پژوهش‌های پزشکی قلب و عروق
 180. ژورنال اینترنتی پزشکی مراقبت‌های عفونی و اورژانس
 181. ژورنال اینترنتی پزشکی اورژانس
 182. ژورنال اینترنتی غدد درون ریز
 183. ژورنال اینترنتی گاسترانترولوژی
 184. ژورنال اینترنتی پزشکی سالمندان و پیرشناسی
 185. ژورنال اینترنتی کم خونی
 186. ژورنال اینترنتی بیماری‌های عفونی
 187. ژورنال اینترنتی پزشکی عمومی
 188. ژورنال اینترنتی جراحی ارتوپدی
 189. ژورنال اینترنتی تزریقات
 190. ژورنال اینترنتی پزشکی ریوی
 191. ژورنال اینترنتی رادیولوژی
 192. ژورنال اینترنتی پزشکی فاجعه و نجات
 193. ژورنال اینترنتی رماتولوژی
 194. ژورنال اینترنتی پزشکی گرمسیری
 195. بیماری‌های ناشی از توتون و تنباکو
 196. پژوهش و درمان سل
 197. ژورنال ترکیه‌ای اندوکرینولوژی و متابولیسم
 198. ژورنال ترکیه‌ای پزشکی سالمندان
 199. ژورنال ترکیه‌ای کم خونی
 200. ژورنال ترکیه‌ای پزشکی و مراقبت‌های پزشکی ویژه جراحی
 201. ژورنال ترکیه‌ای روماتولوژی
 202. ژورنال وسترن پزشکی اورژانس
 203. ژورنال جهانی دیابت
 204. ژورنال جهانی نفرولوژی و ارولوژی
 205. ژورنال جهانی رادیولوژی

دیدگاه‌تان را بنویسید: