هنرهای نمایش

مجله‌ها و مقاله‌های هنرهای نمایشی، تئاتر، رقص، فیلم، سینما، اپرا و سیرک

هنرهای نمایشی شکلی از هنر است که هنرمند در آن با استفاده از بدن و فیزیکش و به کار گیری امکانات دیگر به آفرینش هنرش می‌پردازد. در ادامه ژورنال‌های هنرهای نمایشی آورده شده است.

 1. آلفاویل: ژورنال فیلم و سینما
 2. ژورنال چراغ روشن
 3. سینما: ژورنال فلسفه و تصویر‌های محرک
 4. دیداسکالیا: تئاتر باستان روز
 5. فیلم-فلسفه
 6. ژورنال بین‌المللی اسکاتلندی تئاتر و پرده
 7. کینو: ژورنال دانشجویان غرب در رابطه با مطالعه‌‌های فیلم
 8. لوگیون
 9. مووی: ژورنال نقد فیلم
 10. مقاله‌های سورئالیسم
 11. مشارکت‌ها
 12. پلتفرم: ژورنال الکترونیکی کارشناسی ارشد در رابطه با تئاتر و هنر‌های نمایشی
 13. سناریو
 14. اسکاپ: ژورنال آنلاین مطالعه‌های فیلم
 15. واید اسکرین

دیدگاه‌تان را بنویسید: