قلب و عروق

مجله‌ها و مقاله‌های قلب و عروق، کاردیولوژی، قفسه سینه و سلول‌های عروقی

بیماری قلبی-عروقی یا بیماری‌های قلبی گونه‌ای از بیماری است که در قلب و رگ‌ها رخ می‌دهد. در انگلیسی از واژه کاردیوواسکولار برای قلبی عروقی به کار می‌برند. این علم به نام پزشکی قلب و عروق شناخته می‌شود.بیماری‌های قلبی عروقی به هر نوع بیماری که روی دستگاه گردش  اثر بگذارد گفته می‌شد. از جمله این بیماری می‌توان، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های شریانی و بیماری‌های عروقی مغز و کلیه نام برد.

 1. ژورنال آمریکایی بیماری‌های قلبی عروقی
 2. ژورنال  آترواسکلروز آریا
 3. آرشیو برزیلی کاردیولوژی
 4. اختلالات قلبی و عروقی بی.ام.سی
 5. کاردیوژنتیکز
 6. پژوهش‌های کاردیولوژی
 7. عمل و پژوهش کاردیولوژی
 8. دیابت قلبی عروقی
 9. ژورنال کاردیولوژی
 10. سونوگرافی کاردیولوژی
 11. گزارش‌های موردی پزشکی قلب
 12. گزارش‌های موردی پزشکی عروق
 13. ژورنال گردش خون
 14. پزشکی بالینی: کاردیولوژی
 15. فراست پزشکی بالینی: کاردیولوژی
 16. آزمایش‌های کنترل شده کنونی پزشکی قلب و عروق
 17. ژورنال اروپایی پزشکی قلب و عروق
 18. ژورنال بین‌المللی قلب
 19. دیدگاه‌های قلب
 20. ژورنال یونانی پزشکی قلب
 21. ژورنال پژوهش‌های قلبی عروقی بین‌المللی
 22. ژورنال بین‌المللی فشار خون
 23. ژورنال بین‌المللی پزشکی عروق
 24. پزشکی قلب آی.اس.آر.ان
 25. پزشکی عروق آی.اس.آر.ان
 26. ژورنال ژاپنی قلب
 27. ژورنال پژوهش‌های آنژیوژنز
 28. ژورنال آترواسکلروز و ترومبوز
 29. ژورنال جراحی قلب
 30. ژورنال پژوهش‌های قفسه سینه و قلب و عروق
 31. ژورنال پژوهشی بیماری قلبی عروقی
 32. ژورنال تشدید مغناطیس قلبی عروقی
 33. ژورنال قلب و عروق سالمندان
 34. ژورنال فله‌بولوژی و لیم‌فولولوژی
 35. ژورنال انجمن قلب آمریکا: کاردیولوژی و بیماری‌های عروق مغزی
 36. کاردیولوژی پولسکا
 37. پشتیبانی گردش خون ماشینی
 38. گزارش‌های پژوهشی کاردیولوژی بالینی
 39. ژورنال قلب اس.ای
 40. کاردیولوژی
 41. ژورنال اینترنتی جراحی قلب و عروق و قفسه سینه
 42. ترومبوز
 43. ژورنال ترومبوز
 44. آزمایش‌ها
 45. سلول‌های عروقی
 46. مدیریت ریسک و سلامت عروق
 47. ژورنال جهانی کاردیولوژی
 48. ژورنال جهانی بیماری‌های کاردیولوژی

دیدگاه‌تان را بنویسید: