مجله‌های کامپیوتر

مجله‌های علمی رایگان علوم کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات و دانلود مقاله‌ها

علوم کامپیوتر: مهارت‌ها، تخصص‌‌ها و فن‌هایی است که به روش ایجاد، ساخت و چگونگی استفاده از کامپیوتر می‌پردازد.

 1. پیشرفت‌ها در هوش مصنوعی
  • برای دسترسی مستقیم به فهرست مطالب این ژورنال به فهرست محتوای آن بروید.
 2. پیشرفت‌ها در مهندسی کامپیوتر و برق
  • ضریب تاثیر : ۰.۴۵۹
  • ضریب تاثیر ۵ ساله: ۰۴۴۲
   سال چهارم، میانگین زمان داوری ۹۹ روز
 3. پیشرفت‌ها در تعامل انسان-کامپیوتر
 4. پیشرفت‌ها در اینترنت و اشیا
 5. پیشرفت‌ها در چند‌رسانه‌ای‌ها
 6. پیشرفت‌ها در مهندسی نرم‌افزار
 7. ژورنال آفریقایی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 8. Ajis: ژورنال استرالیایی سیستم‌های اطلاعاتی
 9. ژورنال سیستم‌ها و نرم‌افزار ای.آر.پی.ان
 10. ژورنال کانادایی آموزش و فناوری
 11. ژورنال الکترونیکی سی.ال.ای.آی
 12. شبکه و ارتباطات
 13. نئوساینس و هوش‌ محاسباتی
 14. علوم رایانه و اطلاعات
 15. ژورنال مهندسی کامپیوتر و برنامه‌های کاربردی
 16. علم رایانه
 17. علم رایانه و سیستم‌های اطلاعاتی
 18. ژورنال علم رایانه
 19. ژورنال مولدووا علم رایانه
 20. پژوهش‌های مهم علوم رایانه
 21. نرم‌افزار رایانه
 22. کروس‌تالک: ژورنال مهندسی نرم افزار دفاعی
 23. فناوری اطلاعات و سایبرمتریک
 24. ژورنال علم داده
 25. دیتابیس: ژورنال پایگاه داده بیولوژیک
 26. ژورنال سیستم‌های پایگاه داده
 27. مدیاوالیست دیجیتالی
 28. ریاضی گسسته و علوم کامپیوتر نظری
 29. اقتصاد اطلاعات
 30. ژورنال مهندسی نرم‌افزار ای‌ اینفورمتیکا
 31. eJOV: ژورنال الکترونیکی سازمان‌های مجازی
 32. ال‌سیویا ژورنال الکترونیکی آنالیز تصویر و دید در کامپیوتر
 33. یادگیری الکترونیکی و آموزش
 34. ارتباطات الکترونیکی EASST
 35. ژورنال الکترونیکی ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی
 36. ژورنال الکترونیکی سیستم‌های اطلاعاتی در کشورهای در حال توسعه
 37. مجموعه مقالات کنفرانس الکترونیکی علم کامپیوتر نظری
 38. الکترونیک (بیزل)
 39. الو‌داموس: ژورنال فرهنگ بازی رایانه
 40. ای مایندز: ژورنال الکترونیکی تعامل‌ انسان-کامپیوتر
 41. مقاله‌های مهندسی
 42. ژورنال امنیت اطلاعاتی یوروسیپ
 43. اولین دوشنبه
  • اولین ژورنال دسترسی آزاد داوری شده است که به مسائل اینترنت پرداخته است. این ژورنال ۱۵۹۴ مقاله در ۲۴۴ موضوع منتشر کرده است. در طول ۲۰ سال گذشته ۲۲۱۷ نفر در آن قلم زدند.
 44. اینترنت آینده
 45. مطالعه‌های بازی
 46. فناوری بشر
 47. علوم اطلاعات و رایانش انسان محور
 48. ژورنال بین‌المللی علوم رایانه جینگ
 49. ژورنال اینترنتی هوش مصنوعی جیس
 50. شناسه‌ها در جامعه اطلاعاتی
 51. پردازش تصاویر برخط
 52. ژورنال اینفوکامپ علوم کامپیوتر
 53. انفورماتیکا
 54. ژورنال اقتصاد اطلاعاتی
 55. اطلاعات
 56. مدیریت دانش و اطلاعات
 57. ژورنال فناوری اطلاعات
 58. ژورنال فناوری اطلاعات، یادگیری و کارایی
 59. هوش مصنوعی: ژورنال آمریکایی-ایبرو هوش مصنوعی
 60. اتوماسیون و کنترل هوشمند
 61. مدیریت اطلاعات هوشمند
 62. ژورنال میان‌رشته‌ای اطلاعات، دانش و مدیریت
 63. ژورنال عربی بین‌المللی فناوری الکترونیکی
 64. ژورنال بین‌المللی ACM اردن
 65. ژورنال بین‌المللی علوم کامپیوتر پیشرفته و برنامه‌های کاربردی
 66. ژورنال بین‌المللی پیشرفت‌های رایانش نرم و برنامه‌های کاربردی آن
 67. ژورنال بین‌المللی رایانش ابری و علوم خدمات‌دهی
 68. ژورنال بین‌المللی مسائل بهینه‌سازی ترکیبی و اطلاعات
 69. ژورنال بین‌المللی علوم سیستم، ارتباطات و شبکه
 70. ژورنال بین‌المللی هوش محاسباتی و امنیت اطلاعات
 71. ژورنال بین‌المللی فناوری‌های بازی کامپیوتر
 72. ژورنال بین‌المللی شبکه‌های کامپیوتری و امینیت اطلاعات
 73. ژورنال بین‌المللی علوم کامپیوتر و امنیت اطلاعات
 74. ژورنال بین‌المللی علوم کامپیوتر و امنیت شبکه
 75. ژورنال بین‌المللی مسائل علوم کامپیوتر
 76. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های علوم کامپیوتر و برنامه‌های کاربردی
 77. ژورنال بین‌المللی علوم کامپیوتر، مهندسی و برنامه‌های کاربردی
 78. ژورنال بین‌المللی کامپیوتر‌ها و فناوری
 79. ژونال بین‌المللی شبکه‌های حسگر توزیع‌ شده
 80. ژورنال بین‌المللی نسل آینده ارتباطات و شبکه
 81. ژورنال بین‌المللی تورها و کامپیوترهای توزیع شده
 82. ژورنال بین‌المللی فناوری اطلاعات هیبریدی
 83. ژورنال بین‌المللی پردازش سیگنال، تصویر و گرافیک
 84. ژورنال بین‌المللی اطلاعات و فناوری‌های ارتباطی
 85. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 86. ژورنال بین‌المللی امنیت شبکه و اطلاعات
 87. ژورنال بین‌المللی مهندسی اطلاعات و کسب و کار الکترونیکی
 88. ژورنال بین‌المللی علم اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
 89. ژورنال بین‌المللی فناوری اطلاعات و علم کامپیوتر
 90. ژورنال بین‌المللی همگرایی و خدمات فناوری اطلاعات
 91. ژورنال بین‌المللی سیستم‌های هوشمند و برنامه‌های کاربردی
 92. ژورنال بین‌المللی فناوری‌های موبایلی تعاملی
 93. ژورنال بین‌المللی چند‌رسانه‌ای‌های تعاملی و هوش مصنوعی
 94. ژورنال بین‌المللی آموزش مدرن و علم کامپیوتر
 95. ژورنال بین‌المللی امنیت شبکه
 96. ژورنال بین‌المللی شبکه‌ و رایانش
 97. ژورنال بین‌المللی سیستم‌های منعطف و تعبیه شده
 98. ژورنال بین‌المللی رایانش قابل تنظیم
 99. ژورنال بین‌المللی بررسی‌های مروری رایانش
 100. ژورنال بین‌المللی پردازش سیگنال‌های، پردازش تصویر و بازشناخت الگوها
 101. ژورنال بین‌المللی شبیه‌سازی: سیستم‌‌ها، علم و فناوری
 102. ژورنال بین‌المللی خانه هوشمند
 103. ژورنال بین‌المللی مهندسی نرم‌افزار و رایانش نرم
 104. ژورنال بین‌المللی مهندسی نرم‌افزار
 105. ژورنال بین‌المللی مهندسی نرم‌افزار و برنامه‌های کاربردی آن
 106. ژورنال پژوهش‌های زیرساخت داده‌های فاصله‌دار
 107. ژورنال بین‌المللی خدمات، علم و فناوری یو اند ای
 108. ژورنال بین‌المللی مهندسی برق و انفورماتیک
 109. ژورنال بین‌المللی اینترنت و سیستم‌های رایانشی توزیع شده
 110. ژورنال بین‌المللی سیستم‌های هوشمند و حس هوشمند
 111. ژورنال اندونزیایی اینتر‌نتورکینگ
 112. ژورنال آی.اس.آر.ان
 113. مسائل سیستم‌های اطلاعاتی
 114. مسائل علم اطلاعات و فناوری اطلاعاتی
 115. ژورنال فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی
 116. ژورنال فناوری و علوم کامپیوتر پیشرفته
 117. ژورنال پیشرفت‌های فناوری اطلاعات
 118. ژورنال رایانش کاربردی و فناوری اطلاعات
 119. ژورنال هوش مصنوعی
 120. ژورنال زنجیره رایانشی
 121. ژورنال مهندسی کامپیوتر و ارتباطات
 122. ژورنال انجمن انفورماتیک
 123. ژورنال محاسبات و مدل‌سازی
 124. ژورنال شبکه‌های کامپیوتری و ارتباطات
 125. ژورنال علم کامپیوتر
 126. ژورنال کامپیوتر، علم و فناوری
 127. ژورنال سیستم‌های کامپیوتری، شبکه و ارتباطات
 128. ژورنال کامپیوتر‌ها
 129. ژورنال رایانش
 130. ژورنال علم کنترل و مهندسی
 131. ژورنال مهندسی برق و کامپیوتر
 132. گرایش‌های در حال ظهور رایانه و فناوری اطلاعات
 133. ژورنال فناوری اطلاعات و ارتباطات
 134. ژورنال معماری اطلاعات
 135. ژورنال امنیت اطلاعات
 136. ژورنال فناوری و قانون تجارت بین‌المللی
 137. ژورنال خدمات اینترنتی و امنیت اطلاعات
 138. ژورنال پژوهش‌های یادگیری ماشین
 139. ژورنال سیستم‌های تعبیه‌شده، از راه دور، و توزیع شده
 140. ژورنال چندرسانه‌ای‌ها
 141. ژورنال شبکه‌ها
 142. ژورنال فناوری اشیا
 143. ژورنال پژوهش‌های الگوی شناختی
 144. ژورنال عامل‌های فیزیکی
 145. ژورنال پژوهش‌ها و تمرین‌های فناوری اطلات
 146. ژورنال مهندسی امنیت
 147. ژورنال حسگرها و شبکه‌های محرک
 148. ژورنال نرم‌افزار
 149. ژورنال مهندسی نرم‌افزار و برنامه‌های کاربردی
 150. ژونال سیستمیک، سایبرمتیک و انفورماتیک
 151. ژورنال نظریه‌ها و کاربرد‌های فناوری اطلاعات
 152. ژورنال جهانی علوم کامپیوتر
 153. ژورنال واقعیت مجازی و انتشار گسترده
 154. ژورنال شبکه‌های بی‌سیم از راه دور، کامپیوتر‌های همه جا حاضر و برنامه‌های کاربردی مطمئن
 155. ژورنال ارضاپذیری، مدل‌ سازی بولی و محاسباتی
 156. نوشته‌های سخنرانی مهندسی و علوم رایانه
 157. LIPIcs: مجموعه مقالات کنفرانس‌ لایبنیتس در رابطه با انفورماتیک
 158. روش‌های منطقی علوم رایانه
 159. الگوریتم‌ها و پروتکل‌های شبکه
 160. OASIcs: نشریه دسترسی آزاد انفورماتیک
 161. مقالات کنفرانس اروپای مرکزی در رابطه با سیستم‌های هوشمند و اطلاعاتی
 162. ژورنال پژوهش‌های فناوری اطلاعات
 163. مقاله‌های پژوهشی ارتباطات
 164. صبا: ژورنال انجمن کنترل و اتوماسیون برزیل
 165. رایانش‌ مقیاس‌پذیر: تمرین‌ها و تجربه‌ها
 166. سالنامه علمی علم رایانه
 167. نشریه انفورماتیک دانشگاه استودیا
 168. تلکترونیک
 169. تلوکومنیکا
 170. ژورنال آفریقایی سیستم‌های اطلاعاتی
 171. ژورنال عربی بین‌المللی فناوری اطلاعات
 172. ژورنال پژوهش‌های هوش مصنوعی
 173. ژورنال آموزش در سطح موازی
 174. مقالات اژدها
 175. مقاله‌های مونوگرافی اژدها
 176. مقاله‌های کد‌های منبع اژدهاش
 177. نظریه رایانش
 178. شرح مذاکرات انجمن ژاپن در رابطه با هوش مصنوعی
 179. شرح داده حریم خصوصی
 180. ژورنال ترکیه‌ای مهندسی برق و علوم رایانه
 181. ژورنال جهانی علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 182. ژورنال اروپایی حرفه انفورماتیک
 183. ‌شبکه‌های حسگر بی‌سیم
 184. برنامه‌نویسی کاربردی جهانی
 185. ژورنال جهان علوم رایانه و فناوری اطلاعات

دیدگاه‌تان را بنویسید: