مهندسی کشاورزی

مجله‌ها و مقاله‌های کشاورزی، مهندسی کشاورزی، کشت گیاهی و علوم خاک

کشاورزی از علوم مطرح دانشگاهی است که طیف وسیعی از تخصص‌ها و فنون‌ها را در بر می‌گیرد. از جمله آن‌ها می‌توان به کشت گیاه، حفر کانال‌ها، طراحی و ساخت فرم‌های مختلف آبیاری و … را نام برد. کار اصلی کشاوری تولید مواد خوراکی به وسیله کشت است.  کشاورزی همان عنصر مهمی است که منجر به تمدن شد.

علم کشاورزی  دانشی بسیار گسترده با بخش‌هایی فروان از جمله علوم طبیعی، افتصادی، علوم ابزار دقیق و نوعی روابط اجتماعی است که برای درک درستی از کشاوری به کار برده می‌شود.

مهندسی کشاورزی مجموعه‌ دانش‌های مرتبط با کشاورزی است. در واقع ترکیبی از مهندسی و تولید و پرورش کشاورزی است.

 1. ژورنال تحقیق‌های کشاورزی آفریقا
 2. ژورنال خوراک، کشاورزی و توسعه آفریقا
 3. علوم خوارکی و کشاورزی
 4. علوم کشاورزی
 5. کشاورزی
 6. کشاورزی و امنیت خوراکی
 7. کشاورزی (بیزل)
 8. ژورنال بیولوژی و کشاورزی آمریکا شمالی
 9. کشاورزی و جنگلداری
 10. AGRIS روی خط مقاله‌های ارائه شده در اقتصاد و انفورماتیک
 11. آگریویتا: ژورنال علم کشاورزی
 12. آگرونومی (بیزل)
 13. ژورنال آلبانی علم کشاورزی
 14. ژورنال آمریکایی علم زیست شناختی و کشاورزی
 15. ژورنال آمریکایی-اوراسیایی کشاورزی پایدار
 16. علوم خاک محیطی و کاربردی
 17. ژورنال آسیایی علم کشاورزی
 18. ژورنال آسیایی کشاورزی و توسعه روستایی
 19. ژورنال استرالیایی مهندسی کشاورزی
 20. کشاورزی کالیفرنیا
 21. سرکتاری آرگونومیک این مولدیوا
 22. کامونیکیتا ساینتی
 23. ژورنال الکترونیکی دانشگاه‌های کشاورزی لهستان
 24. بیلاقات اروپا
 25. خوراک و امنیت انرژی
 26. هاس کوئتیا
 27. علوم زیستی کشاورزی
 28. ژورنال فرانسوی کشاورزی
 29. ژورنال لاتینی علم کشاورزی
 30. کشاورزی و صنایع غذایی
 31. آگروفیزیس بین‌المللی
 32. ژورنال بین‌المللی مهندسی کشاورزی و زیست‌شناسی
 33. ژورنال بین‌المللی توسعه و مدیریت کشاورزی
 34. ژورنال بین‌المللی فناوری، پژوهش‌ و نوآوری‌های کشاورزی
 35. ژورنال بین‌المللی کشاورزی و اصلاح نباتات
 36. ژورنال بین‌المللی آگرونومی
 37. ژورنال بین‌المللی کشت و تولید گیاه
 38. کشت آی.اس.آر.ان
 39. علوم خاک آی.اس.آر.ان
 40. ژورنال مهندسی کشاورزی
 41. ژورنال افزودنی‌های کشاورزی
 42. ژورنال علم کشاورزی
 43. ژورنال علوم کشاورزی
 44. ژورنال علم کشاورزی
 45. ژورنال توسعه کشاورزی و روستایی در مناطق استوایی و زیر استوایی
 46. ژورنال آرگوبیولوژی
 47. ژورنال کشت
 48. ژورنال علوم گیاهی و حیوانی
 49. ژورنال کشاورزی اروپای مرکزی
 50. ژورنال مسائل محیط زیست و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه
 51. ژورنال سیستم‌های اُرگانیک
 52. ژورنال توسعه روستا و جامعه
 53. ژورنال تاناها تروپیکا
 54. پژوهش‌های پزشکی و علوم تجربی
 55. بررسی‌های مروری تجربی در پژوهش‌های خاکبرداری
 56. مدیریت کشاورزی
 57. ژورنال علوم کشاورزی گرمسیری
 58. گیاه، خاک و محیط
 59. ژورنال برزیلی مهندسی کشاورزی
 60. ژورنال اقتصاد جامعه روستایی
 61. بررسی‌های مروری پژوهش‌های علوم تجربی و کشاورزی دانشجویان کارشناسی
 62. نشریه‌ مقاله‌های علمی: مدیریت، اقتصاد، مهندسی کشاورزی و توسعه روستایی
 63. خاک و محیط
 64. عوامل تشکیل خاک و فرایند‌های منطقه معتدل
 65. ژورنال اسپانیایی پژوهش‌های کشاورزی
 66. مطالعه‌های اقتصاد کشاورزی
 67. پژوهش‌های کشاورزی پایدار
 68. گرایش‌های اقتصاد کشاورزی
 69. ژورنال ترکیه‌ای علوم جنگل و کشاورزی
 70. پژوهنامه تحقیق‌های اصلاح سبزیجات
 71. ژورنال جهانی علوم کشاورزی

دیدگاه‌تان را بنویسید: