پزشکی گوش حلق بینی

مجله‌های علمی دسترسی آزاد پزشکی گوش، حلق و بینی

پزشکی گوش، حلق و بینی یا پزشکی گوش، گلو و بینی به انگلیسی اتورینو لارنگولوژی از شاخه‌های پزشکی است که به بررسی، مطالعه، تشخیص و درمان بیماری‌های گوش، حلق، بینی، سر و گرد می‌پردازد.

 1. پژوهش‌های شنوایی‌شناسی
 2. ژورنال بنگلادشی پزشکی گوش، حلق و بینی
 3. اختلالات گوش، حلق و بینی بی.ام.سی
 4. گزارش‌های موردی گوش، حلق و بینی
 5. پزشکی گوش، حلق و بینی تجربی و بالینی
 6. فراست پزشکی بالینی: گوش، حلق و بینی
 7. ژورنال بین‌المللی پزشکی گوش، حلق و بینی
 8. پزشکی گوش، حلق و بینی آی.اس.آر.ان
 9. ژورنال اینترنتی پزشکی گوش، حلق و بینی
 10. مقاله‌های جهانی گوش، حلق و بینی
 11. ژورنال ایتالیایی پزشکی گوش، گلو و بینی

دیدگاه‌تان را بنویسید: