مهندسی محیط زیست

مجله‌ها و مقاله‌های مهندسی محیط زیست و انرژی‌های تجدید پذیر

مهندسی محط زیست شاخه‌ای از مهندسی در رابطه با برنامه‌های کاربردی علمی و قواعد مهندسی برای جلوگیری از ضربه زدن جمعیت انسانی به عوامل محیطی است. حفاظت از محیط زیست هم در حوزه محلی و هم جهانی است. این رشته اثرات مخرب فعالیت‌ها انسانی را بررسی می‌کند و در بهبود کیفیت محیط زیست می‌کوشد.

  1. گزارش سالانه علوم تجربی دانشگاه ورشو: SGGW – احیای زمین
  2. ژورنال بین‌المللی محیط زیست و انرژی
  3. ژورنال بین‌المللی انرژی و مهندسی محیط زیست
  4. ژورنال بین‌المللی توسعه انرژی‌های تجدید پذیر( SGGW )
  5. ژورنال مهندسی محیط زیست و شهر
  6. ژورنال آزد علوم خاکی

دیدگاه‌تان را بنویسید: