ستاره شناسی

مجله‌ها و مقاله‌های ستاره‌ شناسی یا اختر‌شناسی، فیزیک ستاره و مریخ

ستاره‌شناسی یا اختر‌شناسی در انگلیسی کلمه معادل آسترونومی دارد. این علم پدیده‌های آسمانی را بررسی می‌کند. اخترشناسی، ستاره‌ها، سیاره‌ها، کهکشان‌ها، دنباله‌دارها و پدیده‌هایی چون تابش زمینه‌ی کیهانی و شفق قطبی که سرچشمه‌ای خارج از جو زمین دارند بررسی می‌کند. از رشته‌هایی که ارتباط فراوانی با اختر‌شناسی دارند می‌توان، فیزیک، شیمی، فیزیک حرکت و کیهان‌شناسی را نام برد.

 1. پیشرفت‌های ستاره شناسی
 2. پیشرفت‌های زمین‌شناسی
 3. آپایرون (مونترال): مطالعه‌های طبیعت بی کران
 4. ژورنال ارتباط ستاره شناسی با مردم
 5. پژوهنامه ستاره‌های متغیر
 6. ژورنال بین‌المللی  ستاره‌ شناسی و فیزیک ستاره‌ها
 7. نجوم و اختر فیزیک ISRN
 8. ژورنال علوم فضایی و ستاره‌ شناسی
 9. بررسی زندگی در فیزیک خورشیدی
 10. ستاره شناسی بولتن بلگارد
 11. مریخ: ژورنال بین‌المللی علم و اکتشافات مریخ
 12. مجله مکزیکی نجوم و فیزیک نجومی: دانشگاه خود عرضه کارشناسی ارشد مکزیک، موسسه نجوم
 13. ژورنال اختر‌شناسی صربستان

دیدگاه‌تان را بنویسید: