داروسازی

مجله‌ها و مقاله‌های داروسازی، داروشناسی، مفردات پزشکی و داروخانه

داروسازی حرفه‌ای ایست که در زمینه دارو درمانی فعالیت می‌کند. دارو درمانی معمول ترین شیوه برای درمان بیماری‌ها در سراسر دنیا است. اگر رژیم دارویی داروساز ناموفق بود باید دلایل ناموفق‌ها را بررسی کند.

 1. پژوهنامه داروسازی پیشرفته
 2. ژورنال آفریقایی داروخانه و داروشناسی
 3. ژورنال آمریکایی آموزش‌های دارویی
 4. آرشیو داروسازان
 5. ژورنال برزیلی علم داروسازی
 6. کلینیکواکونومیک و نتیجه پژوهش‌ها
 7. داروها در R&D
 8. ژورنال ابتکاری بیوسیمسلارس و جنریک
 9. نوآوری‌های دارویی
 10. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در محصولات طبیعی
 11. ژورنال داروسازی دانشگاه کامنیانز
 12. ژورنال داروشناسی
 13. ژورنال بین‌المللی علم پایه و اصلی پزشکی
 14. ژورنال بین‌المللی آزمایش‌های توان بالا
 15. ژورنال ایرانی پژوهش‌های داروسازی
 16. داروسازی آی.اس.آر.ان
 17. ژورنال تحویل دارو
 18. ژورنال مراقبت‌های دارویی
 19. ژورنال علوم داروسازی و داروخانه
 20. داروشناسی
 21. داروها
 22. داروشناسی و پزشکی شخصی
 23. داروسازان
 24. علوم دارویی
 25. ژورنال علوم داروسازی استمفورد
 26. درمان‌شناسی و مدیریت ریسک بالینی
 27. داروساز آمریکا

دیدگاه‌تان را بنویسید: