حقوق

مجله‌ها و مقاله‌های حقوق، قانون، حقوق تجارت، قانون محیط آنلاین

حقوق مجموعه مقررات و قواعدی است که اجتماع را منظم می‌کند وبه آن نظم می‌دهد.

 1. انجمن حقوق آمستردام
 2. ژورنال خط‌مشی‌ها و حقوق در آسیا و اقیانوسیه
 3. ژورنال پژوهنامه سیاست و حقوق
 4. بررسی‌های حقوق در پکن
 5. پژوهنامه دانشگاه ترانزیلوانیا: علوم اجتماعی و حقوق
 6. بررسی حقوق تطبیقی
 7. ژورنال حقوق بهره عمومی کانکتیکات
 8. حقوق و خط مشی محیط زیست دوک
 9. ژورنال دوک حقوق تطبیقی و بین‌المللی
 10. ژورنال دوک حقوق و خط‌مشی جنسیت
 11. ژورنال قانون دوک
 12. ای حقوق: ژورنال الکترونیکی دانشگاه مرداک در رابطه با قانون
 13. ژورنال الکترونیکی قانون تطبیقی
 14. بررسی‌های مروری الزا مالت
 15. ژورنال اروپایی حقوق و فناوری
 16. بررسی‌های مروری قانون دادگاه‌های فدرال
 17. حقوق فمینیست‌ها
 18. ژورنال حقوق بین‌المللی گوتینگن
 19. ژورنال حقوق بشر هاروارد
 20. بررسی‌های مروری بین‌المللی دسترسی آزاد قانون نرم‌افزار متن‌باز
 21. ژورنال بین‌المللی مدیریت دادگاه
 22. ژورنال بین‌المللی تحقیق‌های جنایی
 23. ژورنال بین‌المللی اطلاعات قانونی
 24. ژورنال بین‌المللی قانون غیر انتفاعی‌ها
 25. حقوق بین‌الملل: ژورنال بین‌المللی حقوق بین‌الملل
 26. JIPITEC : ژورنال مالکیت فکری، فناوری اطلاعات و قانون تجارت الکترونیک
 27. ژورنال مطالعه‌های قانون و خانواده
 28. ژورنال آنالیز‌های قانونی
 29. عدالت بین‌المللی
 30. تریبون حقوق
 31. قانون و مسائل معاصر: فصلنامه منتشر شده توسط دانشگاه داک و مدرسه حقوق
 32. بررسی‌های مروری قانون
 33. قانون، دموکراسی و توسعه
 34. قانون، عدالت اجتماعی و توسعه جهانی
 35. مرکوریوس: ژورنال اوتروخت در رابطه با قانون اروپا و بین‌الملل
 36. بررسی‌های مروری قانون فناوری و فناوری‌های ارتباطی میشگان
 37. بررسی‌های مروری قانون میزان
 38. بی اساس: ژورنال میان رشته‌ای قانون و عدالت
 39. ژورنال نورث وسترن فناوری و مالکیت معنوی
 40. نشریه قانون اجتماعی
 41. ژورنال پیتسبورگ محیط زیست و سلامت عمومی
 42. ژورنال پیتسبورگ خط مشی و قانون فناوری
 43. ژورنال الکترونیک قانون پاسترفت
 44. فضای عمومی: ژورنال قانون و عدالت اجتماعی
 45. ژورنال ریچموند حقوق و فناوری
 46. رسم قانون رمی
 47. ژورنال خط مشی و قانون دریای گرنت
 48. بررسی‌های مروری قانون فناوری استنفورد
 49. ژورنال اینترنتی حقوق، بهداشت و اخلاق
 50. بی بند و بار: ژورنال حقوق دانشگاه هاروارد
 51. بررسی‌های مروری حقوق دانشگاه پیتزبورگ
 52. بررسی‌های مروری قانون یوتا
 53. ژورنال وینا قانون اساسی بین‌المللی
 54. ژورنال حقوق ویلیام و ماری بیل
 55. بررسی‌های مروری خط مشی و قانون محیط زیست ویلیام و ماری
 56. ژورنال زنان و قانون ویلیام و ماری
 57. بررسی‌های مروری حقوق ویلیام و ماری
 58. بررسی‌های مروری حقوق، مدیریت و اقتصاد

دیدگاه‌تان را بنویسید: