جنگلداری

مجله‌ها و مقاله‌های جنگلداری، جنگل کاری و علوم منابع طبیعی

جنگلداری دانش و مهارت ایجاد، مدیریت، استفاده، حفاظت و تعمیر جنگل‌ها و منابع مرتبط است تا نیازهای انسانی را برآورده کند و به اهداف و ارزش‌هایی که به سود انسان و محیط زیست است دست یابد.

جنگلداری در مکان‌های طبیعی انجام می‌شود. علم جنگلداری دارای عناصری متعلق به علوم زیستی، فیزیکی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی است.

 1. ژورنال سیلواتیکا
 2. گزارش سالانه پژوهش‌های جنگلداری
 3. یوسکوئه
 4. بحث‌های جنگلداری
 5. سیستم‌های جنگلی
 6. مطالعه‌های جنگلداری
 7. جنگل‌ها
 8. آی فورست: بیوجئوساینس و جنگلداری
 9. ژورنال بین‌المللی جنگل، خاک و فرسایش
 10. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های جنگلداری
 11. پژوهش‌های کشاورزی
 12. جنگلداری آی.اس.آر.ان
 13. جنگلداری ریاضی و محاسباتی و علم منابع طبیعی
 14. ژورنال نیوزلندی علم جنگلداری
 15. ژورنال دسترسی آزاد جنگلداری
 16. پرو لیگنو
 17. سیلوا فنیسا

دیدگاه‌تان را بنویسید: