اقتصاد

مجله‌ها و مقاله‌های اقتصاد، سود و مدیریت مالی

اقتصاد به انگلیسی اکونومیکس، از شاخه‌های علوم اجتماعی است. این علم به تحلیل و بررسی تولید، توزیع، مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد.

 1. پیشرفت‌ها در مدیریت و اقتصاد کاربردی
 2. ژورنال گفت‌و‌گوی توسعه فناوری آفریقا
 3. اقتصاد آمفیتیترو
 4. گزارش سالانه دانشگاه پتروسانی: اقتصاد
 5. بررسی امور مالی و اقتصاد آسیا
 6. اقتصاد چک
 7. مقاله‌های بحثی BOFIT 
 8. BRAND: پژوهش‌های گسترده محاسبه، مذاکرده و توزیع
 9. پژوهنامه دانشگاه ترانزیلوانیا: علوم اقتصادی
 10. سالنامه دانشگاه دوناری د جوز: اقتصاد و انفورماتیک کاربردی
 11. افق‌های اقتصاد و کسب و کار
 12. تطابق: ژورنال توسعه پایدار
 13. اقتصاد معاصر
 14. جامعه دانش و خلاقیت: ژورنال علمی بین‌المللی
 15. ژورنال اسپانیولی اقتصاد
 16. ژورنال پژوهش‌های کنونی نظریه اقتصاد
 17. بحث‌های خط مشی اقتصاد استونیایی
 18. ژورنال اقتصادی دیده‌بان
 19. اکونومیکا: سری مدیریت
 20. مقاله‌های کارهای تحلیلی اقتصاد
 21. بررسی‌های مروری اقتصاد و کسب و کار
 22. سالانه اقتصاد
 23. جامعه‌شناسی اقتصادی: خبرنامه الکترونیکی اروپا
 24. اکونومیکس: ژورنال دسترسی آزاد، ارزیابی آزاد الکترونیکی
 25. بررسی‌های مروری اقتصاد و امور مالی
 26. پژوهنامه اقتصاد
 27. پژوهش‌های بین‌المللی اقتصاد
 28. شناخت اقتصادی
 29. ژورنال بین‌المللی الکترونیکی پژوهش‌های استفاده از زمان
 30. بررسی‌های اقتصادی و قانون اراسموس
 31. ژورنال اوراسیایی اقتصاد و کسب و کار
 32. یورواکونومیکا
 33. گیم
 34. ژئوژورنال گردشگری و ژئوسایت
 35. ژورنال بین‌المللی دانشنامه و اخبار اقتصاد پدر علم اقتصاد
 36. فناوری‌های اطلاعاتی و توسعه بین‌المللی
 37. ژورنال بین‌المللی اقتصاد کاربردی و مطالعه‌های کیفیت
 38. ژورنال بین‌المللی اقتصاد معاصر و علم مدیریت
 39. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های توسعه اقتصاد و سرمایه‌داری
 40. ژورنال بین‌المللی علم اقتصاد و پژوهش‌های کاربردی
 41. ژورنال بین‌المللی اقتصاد و امور مالی
 42. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های اقتصاد و امور مالی
 43. ژورنال بین‌المللی مسائل اقتصاد و امور مالی
 44. ژورنال بین‌المللی اقتصاد انرژی و سیاست‌ها
 45. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های جمعیت
 46. ژورنال بین‌المللی آگاهی‌دهنده سودمندی
 47. بررسی‌های مروری بین‌المللی املاک
 48. اقتصاد آی.اس.آر.ان
 49. ژورنال اقتصاد کاربردی و پژوهش‌های کسب و کار
 50. ژورنال اقتصاد و سیاست اجتماعی
 51. ژورنال پژوهش‌های کسب و کار و اقتصاد
 52. ژورنال علم مدیریت، امور مالی و اقتصاد
 53. ژورنال گرایش‌های در حال ظهور علم اقتصاد و مدیریت
 54. ژورنال خط‌مشی‌ها و تحلیل‌های منطقه‌ای
 55. ژورنال استرالیایی انجمن معلمان مالیات
 56. کازارین‌لاین: ژورنال فلیپینی مطالعه‌های جهان سوم
 57. ژورنال آمریکای لاتین اقتصاد
 58. سخنرانی‌های اقتصاد
 59. اقتصاد مدرن
 60. ژورنال اقتصاد مونته
 61. بررسی‌های مروری کار
 62. دیدگاه‌های جدید اقتصاد سیاسی
 63. نیچر
 64. اقتصاد دانش
 65. سالنامه دانشگاه اوویدوس: نشریه علم اقتصاد
 66. پانئوکونومیکس
 67. فصلنامه بررسی‌های مروری پی.اس.ال
 68. اقتصاد کمی
 69. پژوهش‌های اقتصاد کاربردی
 70. پژوهش‌های اقتصاد جهانی
 71. ژورنال پژوهشی اقتصاد، کسب و کار و آی.سی.تی
 72. بررسی‌های مروری تحلیل‌های اقتصاد
 73. بررسی‌های مروری مطالعه‌های اقتصاد و کسب و کار
 74. بررسی‌های مروری دیدگاه‌های اقتصاد
 75. بررسی‌های مروری اقتصاد و امور مالی
 76. بررسی‌های مروری اقتصاد و موسسه‌ها
 77. ژورنال برزیلی اقتصاد
 78. ژورنال تحلیل‌های اقتصادی
 79. ژورنال اقتصاد پولاتیکا
 80. ژورنال رومانیایی اقتصاد
 81. ریسک‌های اقتصاد معاصر
 82. بررسی‌های مروری کسب و کار و اقتصاد رومانی
 83. ژورنال رومانیایی خط‌مشی‌ امور مالی
 84. ژورنال رومانیایی علوم منطقه‌ای
 85. پژوهنامه علمی: علم اقتصاد
 86. ژورنال آفریقای جنوبی علم مدیریت و اقتصاد
 87. ژورنال جنوب شرقی اقتصاد
 88. ژورنال اروپایی اقتصاد تطبیقی
 89. ژورنال اندونزیایی ژئوگرافر
 90. ژورنال بین‌المللی امور مالی و اقتصاد کاربردی
 91. نظریه‌های اقتصاد
 92. مقالات اقتصاد‌ نظری
 93. زیر موج
 94. بررسی‌های مروری اقتصاد عمومی شهری
 95. ژورنال والاهیان مطالعه‌های اقتصاد
 96. اکونومیکا
 97. مجموعه مقالات دانشکده ریجکا اقتصاد: مجله اقتصاد و کسب و کار

دیدگاه‌تان را بنویسید: