مجله‌های علمی انکولوژی

مجله‌ها و مقاله‌های تومور‌شناسی، انکولوژی، غده‌شناسی و سرطان شناس

تومور شناسی، غده شناسی، سرطان شناسی و به انگلیس انکولوژی،شاخه‌ای از رشته پزشکی که در مورد تومورها و سرطان مطالعه می‌کند. معمولا پزشکان حرفه‌ای این رشته را تومور شناس یا انکولوژیست می‌نامند.

 1. ژورنال آمریکایی پژوهش سرطان
 2. آرشیو غده‌شناسی
 3. ژورنال آسیایی اقیانوسیه پیشگیری از سرطان
 4. نشانگرهای زیستی در سرطان
 5. ژورنال سرطان خون
 6. سرطان بی.ام.سی
 7. سرطان پستان: تحقیقات عمومی و بالینی
 8. سرطان پستان: اهداف و درمان
 9. سرطان و غده‌شناسی بالینی
 10. ژورنال بین‌المللی سلول‌های سرطانی
 11. رشد سرطان و متاستاز
 12. ایمنی سرطان
 13. انفورماتیک کنسر
 14. مدیریت و پژوهش‌های سرطان
 15. پزشکی سرطان
 16. سرطان‌ها
 17. گزارش‌های موردی پزشکی تومور‌شناسی
 18. گزارش‌های موردی تومور‌شناسی
 19. پیوند و درمان بافت سلولی
 20. ژورنال چینی سرطان
 21. پزشکی بالینی: سرطان
 22. فراست‌های پزشکی بالینی: سرطان
 23. پژوهش‌های بالینی تومور سرطانی
 24. تومور شناسی کنونی
 25. علم پزشکی سرطان
 26. مجله نوروآنسولوژی انجمن اروپا
 27. انجمن انکولوژی بالینی: نشریه رسمی انجمن پزشکی تومور شناسی یونان
 28. مرز‌های تومور شناسی
 29. سرطان گوارش: اهداف و درمان
 30. سرطان‌های ارثی در اعمال بالینی
 31. سرطان و عوامل عفونی
 32. ژورنال بین‌المللی سرطان پستان
 33. ژورنال بین‌المللی جراحی انکولوژی
 34. ژورنال ایرانی پیشگیری از سرطان
 35. انکولوژی آی.اس.آر.ان
 36. ژورنال سرطان
 37. ژورنال اپیدمیولوژی سرطان
 38. ژورنال مولکول‌های سرطان
 39. ژورنال پژوهش‌ و درمان‌های سرطان
 40. ژورنال درمان سرطان
 41. ژورنال پژوهش‌های سرطان بالینی و تجربی
 42. ژورنال انکولوژی دستگاه گوارش
 43. ژورنال انکولوژی
 44. ژورنال پژوهش تخمدان
 45. ژورنال سرطان پوست
 46. ژورنال تومورهای جامد
 47. سرطان ریه: اهداف و درمان
 48. ژورنال بین‌المللی سرطان ریه
 49. ژورنال خاورمیانه سرطان
 50. سرطان مولکولی
 51. نئوپلاسیا: ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های انکولوژی
 52. بررسی‌های مروری انکولوژی
 53. اهداف و درمان انکو
 54. سرطان پروستات
 55. انکولوژی تابش
 56. تومورهای نایاب
 57. تومور بدخیم بافت پیوندی
 58. ژورنال اینترنتی انکولوژی
 59. انکوژنومیکس
 60. ژورنال بین‌المللی انکولوژی بالینی
 61. ژورنال جهانی انکولوژی
 62. ژورنال جهانی جراحی انکولوژی

دیدگاه‌تان را بنویسید: