روانپزشکی

مجله‌ها و مقاله‌های روانپزشکی، پژوهش‌های خوب، بیماری‌های ذهنی، روان‌ درمانی، اضطراب

روانپزشکی از شاخه‌های علم پزشکی است که به بررسی موضوع‌های رفتاری، هیجانی، پیشگیری و درمان مشکلات روانی انسان می‌پردازد.

 1. سالنامه روانپزشکی عمومی
 2. ژورنال استرالیایی مطالعه‌های آسیب‌ها و حوادث
 3. درمان و پژوهش‌های اوتیسم
 4. زیست‌شناختی خلق و اختلالات اضطرابی
 5. روانپزشکی بی.ام.سی
 6. گزارش‌های موردی روانپزشکی
 7. پژوهش‌ها و درمان افسردگی
 8. مرزهای روانپزشکی
 9. ژورنال آلمانی روانپزشکی
 10. روانی-پزشکی-اجتماعی جی.ام.اس
 11. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های خواب
 12. ژورنال بین‌المللی سیستم‌های بهداشت ذهن
 13. ژورنال ایرانی روانپزشکی
 14. ژورنال ایرانی روانپزشکی و علوم رفتاری
 15. روانپزشکی آی.اس.آر.ان
 16. ژورنال انجمن روانپزشکی پاکستان
 17. ژورنال روانپزشکی و نوروساینس
 18. ژورنال علمی کانادایی روانپزشکی کودکان و بزرگسالان
 19. بیماری‌های ذهنی
 20. طبیعت و علم خواب
 21. ژورنال دسترسی آزاد روانپزشکی
 22. مطالعه‌های عملی موردی در روان‌ درمانی
 23. روانی-اجتماعی-پزشکی
 24. ژورنال برزیلی روانپزشکی
 25. پژوهش و درمان اسکیزوفرنی
 26. اخلالات خواب
 27. روانپزشکی آنلاین
 28. آرشیو‌های مغز و اعصاب و روانپزشکی سوئیس
 29. ژورنال اروپایی روانپزشکی

دیدگاه‌تان را بنویسید: