رفاه

مجله‌ها و مقاله‌های رفاه عمومی و اجتماعی، اعتیاد، جرم‌شناسی، نسل کشی، عدالت اجتماعی

رفاه تامین سطح حداقلی نشاط و حمایت اجتماعی برای همه شهروندان است. در بعضی از کشورها علاوه بر سازمان‌های خیریه، گروه‌های اجتماعی غیر رسمی چون گروه‌های مذهبی، و سازمان‌های دولتی که بیشتر توسط دولت حمایت می‌شوند وجود دارد.

 1. نوشته‌های اروپایی رفاه جدید
 2. ژورنال بین‌المللی جرم شناسی و تئوری جامعه شناختی
 3. ژورنال پژوهش‌ها و نوآوری‌های نابینایی
 4. ژورنال توسعه اجتماعی بومی
 5. ژورنال صداهای بومی کار اجتماعی
 6. مطالعه‌های شمال اروپا در مورد الکل و مواد مخدر
 7. ژورنال بین‌المللی علمی
 8. اجتماع و جامعه
 9. ژورنال جنوب غربی عدالت کیفری
 10. مطالعه‌های عدالت اجتماعی
 11. جنایات جنگی، نسل کشی و جنایت‌های علیه بشر
 12. بررسی‌های مروری جرم‌شناسی غربی

دیدگاه‌تان را بنویسید: