گیاه شناسی

مجله‌ها و مقاله‌های علوم گیاهی، باغبانی، و زیست شناسی گیاهی

علوم گیاهی  از شاخه‌های دانش زیست‌شناسی است. این عم به مطالعه زندگی و رشد گیاهان به می‌پردازد. علوم گیاهی در بردارنده شاخه‌هایی متفاوتی است که هر کدام به بررسی جنبه‌های مختلف گیاهان، جلبک‌ها و قارچ‌ها می‌پردازد.

 1. ژورنال آمریکایی گیاه شناسی
 2. ژورنال آسیایی علوم محصولات
 3. ژورنال آسیایی گیاه شناسی
 4. ژورنال استرالیایی علوم محصولات
 5. علم تولید مثل
 6. ارتباطات در بیومتری و علوم زراعت
 7. تولید مثل نباتات و بیوتکنلوژی کاربردی
 8. ژورنال چکوسلواکی ژنتیک و اصلاح نباتات
 9. مرز‌های گیاه شناسی
 10. پژوهش‌های پرورش میوه
 11. باغبانی برزیل
 12. ژورنال ایتالیایی کشاورزی
 13. ژورنال علوم پنبه
 14. ژورنال علم آفت کشی
 15. ژورنال پرورش گیاه
 16. ژورنال پژوهش‌های گیاه پزشکی
 17. حفاظت از گیاهان خلیج فارس
 18. علوم دانه و اصلاح نباتات
 19. روش‌های گیاهی
 20. ژورنال پاثولوژی گیاهی
 21. علم تولید گیاه
 22. علوم گیاه پزشکی
 23. ریشه گیاه
 24. بافت گیاهی و بیوتکنولوژی
 25. ژورنال خاک
 26. ژورنال فیزیولوژی گیاهی
 27. مقاله‌های علمی موسسه تحقیقی رومانی در مورد میوه‌های در حال رشد
 28. تاپی‌کولچرا

دیدگاه‌تان را بنویسید: