مهندسی هیدرولیک

مجله‌ها و مقاله‌های مهندسی هیدرولیک، مهندسی آب

مهندسی هیدرولیک شاخه‌ای از مهندسی عمران است که به جریان و انتقال مایع‌ها به خصوص آب و فاضلاب می‌پردازد. از ویژگی‌های مهم سیستم‌های هیدرولیکی استفاده گسترده از نیروی گرانش به عنوان نیروی محرکت برای حرکت مایع‌ها است.

  1. علم و مهندسی آب نوشیدنی
  2. بحث‌های علمی و مهندسی آب نوشیدنی

دیدگاه‌تان را بنویسید: