علوم سیاسی

مجله‌ها و مقاله‌های علوم سیاسی، دموکراسی دیجیتال، دولت الکترونیک

علوم سیاسی شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که در مورد سیاست، حکومت و دولت پژوهش و تحقیق می‌کند. تاریخ این علم بسیار کهن است، ارسطو نام این علم را مطالعه حکومت گذاشته بود.

 1. ژورنال مسائل اجرایی
 2. دیدگاه آفریقا
 3. جایگزین‌ها: ژورنال ترکیه‌ای روابط بین‌الملل
 4. دیپلماسی آمریکایی
 5. آنته پودیوم
 6. جهان بالتیک
 7. کرگدن : ژورنالی تاریخی
 8. ژورنال الکترونیکی مرز: فضاهای جدید انسانیت
 9. بررسی‌های فضای سیاسی برزیل
 10. پژوهنامه سیاست‌های ایتالیا
 11. کادموس
 12. ژورنال دانشگاه دانوبیوس: مدیریت
 13. ژورنال دانشگاه دانوبیوس: روابط بین‌الملل
 14. بررسی‌های مروری سیاسی کانادا
 15. نقد و بررسی قفقازی امور بین‌الملل
 16. ژورنال اروپای مرکزی مطالعات بین‌الملل و امنیت
 17. ژورنال اروپای مرکزی سیاست عمومی
 18. مقاله‌های کاری سی.ای.اس
 19. ژورنال علوم سیاسی سی.ای.یو
 20. کلمیبیا اینترناسیونال
 21. ژورنال دولت‌های محلی مشترک‌المنافع
 22. چهار راه
 23. مقاله‌های کنفرانس EIRP
 24. ژورنال الکترونیکی دسترسی آزاد دولت‌ها و دموکراسی دیجیتال
 25. ژورنال الکترونیکی دولت الکترونیک
 26. بررسی‌های مروری حقوق بشر اسکس
 27. اخلاقیات و سیاست‌های جهان
 28. مقالات استقلال و تنوع اروپا
 29. مقالات آنلاین یکپارچگی اروپایی
 30. ژورنال اروپایی دولت و اقتصاد
 31. مطالعه‌های انتخاباتی
 32. فاشیسم
 33. امور امنیت میهن
 34. علوم سیاسی میان رشته‌ای
 35. ژورنال بین‌المللی تضاد و خشونت
 36. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های یورو مدیترانه‌ای
 37. ژورنال بین‌المللی دموکراسی فراگیر
 38. ژورنال بین‌المللی سیستم‌های اطلاعاتی عمومی
 39. ژورنال بین‌المللی عوام
 40. سوسیالیسم بین‌المللی
 41. ژورنال مطالعات جزیره
 42. JANUS.NET: ژورنال ارتباطات بین‌الملل
 43. ژورنال حکومت و دولت
 44. ژورنال سیاست‌های تطبیقی
 45. ژورنال دگرگونی تضاد و امنیت
 46. ژورنال تضادشناسی
 47. ژورنال مطالعات انتقادی جهانی شدن
 48. ژورنال امور چین کنونی
 49. ژورنال آنالیز‌های جهانی
 50. ژورنال مطالعه‌های شناسایی و مهاجرت
 51. ژورنال بوم شناسی سیاسی: مطالعه‌های تاریخ و جامعه
 52. ژورنال سیاست و قانون
 53. ژورنال سیاست در آمریکای لاتین
 54. ژورنال حکومت و دولت عمومی
 55. ژورنال مشاوره عمومی
 56. ژورنال مدیریت بخش امنیت
 57. ژورنال پژوهش‌های صلح و گردشگری
 58. ژورنال جهانی پژوهش‌های سیستم‌ها
 59. کانتورن
 60. بررسی‌های مروری سیاست خارجی لیتوانی
 61. بررسی‌های مروری زنده حکومت اروپایی
 62. بررسی‌های مارکسیست
 63. ژورنال مریا
 64. مدل‌سازی اروپای جدید
 65. سیاست‌های بالکان جدید
 66. پروپوزال جدید: زورنال مارکسیسم و پرس‌ و جو‌های میان رشته‌ای
 67. ژورنال حقوق بشر بین‌الملل دانشگاه نورث وسترن
 68. ژورنال اسکاندیناویایی حکومت عمومی
 69. بهینه آنلاین: ژورنال مدیریت بخش عمومی
 70. بررسی‌های مروری تضاد و صلح
 71. صلح، تضاد و توسعه
 72. شبه جزیره: ژورنال رابطه سیاسی
 73. بررسی‌های مروری سیاست پیت
 74. دانش عمومی
 75. نشریه‌های مقاله‌های کاری QOG
 76. ژورنال علوم سیاسی
 77. ژورنال رومانیایی علوم سیاسی
 78. ژورنال رومانیایی امور اروپا
 79. مطالعه‌های ایالات و جوامع در حال گذار
 80. سور: ژورنال بین‌المللی حقوق بشر
 81. ژورنال کاتو: ژورنال میان رشته‌ای تحلیل‌های علوم سیاسی
 82. پژوهش‌های تجربی و تئوری مدیریت شهری

دیدگاه‌تان را بنویسید: