شیمی آلی

مجله‌ها و مقاله‌های شیمی آلی، ترکیبات عالی، کربوهیدرات‌ها و تولید‌های طبیعی

شیمی آلی زیر مجموعه‌ای از علم شگفت‌انگیز شیمی است. این دانش در مورد ترکیبات کربن و مواد آلی بحث می‌کند. هیدروژن و کربن عناصر اصلی تشکیل دهنده ترکیبات عالی هستند.

  1. ژورنال بایلاشاین شیمی آلی
  2. ژورنال بین‌المللی شیمی کربوهیدرات
  3. ژورنال بین‌المللی شیمی آلی
  4. شیمی آلی آی.اس.آر.ان
  5. فراست‌های چربی
  6. مولکول‌ها
  7. شیمی آلی بین‌المللی
  8. ارتباطات آلی
  9. رکوردهای تولیدی‌های طبیعی
  10. نوشته‌های پژوهشی شیمی آلی

دیدگاه‌تان را بنویسید: