مجله‌های زبان و ادبیات

مجله‌ها و مقاله‌های زبان و ادبیات، آموزش زبان، خواندن رمان، چگونگی نوشتن

زبان و ادبیات به عنوان یک رشته در دانشگاه‌ها به آموختن زبان‌های دیگر، جگونگی نوشتن، بررسی ادبیات زبان‌های مختلف و از این دست مسائل می‌پردازد.

 1. مطالعه‌های میان‌رشته‌ای قرن ۱۹
 2. آمریکانا: ژورنال الکترونیکی مطالعه‌های آمریکا در مجارستان
 3. آندررستیس
 4. انگلیستیکا ای.اُ.ان: ژورنال میان رشته‌ای
 5. انگلوجرمنیا آنلاین
 6. سالنامه مطالعه‌های اردو
 7. ژورنال نظریه ادبی و ادبیات تطبیقی
 8. ژورنال آسیایی زبان‌شناسی
 9. ادبیات آمریکا آسیا: گفتمان و فن‌های آموزشی
 10. اسپیرس: ظهور صداها در مطالعه‌های آمریکا
 11. آتلانتیس
 12. بررسی‌های مروری علوم‌ انسانی استرالیا
 13. مطالعات اروپای شرقی و اسلاو استرالیا
 14. مطالعه‌های استرالیا
 15. بالتیستیکا
 16. ژورنال آموزش، یادگیری زبان و ادبیات
 17. مطالعه‌های کارائیب و جنوب شرق آسیا
 18. مطالعه‌های برنو در انگلیسی
 19. بررسی‌های مروری ادبیات تطبیقی براین ماور
 20. کاردیوف کرووی: خواندن متن رمانتیک
 21. کارت ایتالیان
 22. سروانتس
 23. سی.ال.سی وب: فرهنگ و ادبیات تطبیقی
 24. محاوره
 25. انجمن انشا
 26. فهم، ادبیات و هنر
 27. COPAS: اهداف فعلی مطالعات آمریکایی کارشناسی ارشد
 28. کرل: منابع کامپیوتری برای یادگیری زبان
 29. زبان مسیح
 30. سواد آموزی انتقادی: نظریه‌ها و شیوه‌ها
 31. ارتباطات میان فرهنگی
 32. DECIMONÓNICA
 33. بررسی‌های مروری آمریکا لاتین دلاور
 34. دفو دیجیتال: مطالعات انجام شده در رابطه با دفو و معاصرانش
 35. ژورنال زبان و ادبیات دانشگاه استودیا
 36. فرهنگ مدرن اولیه آنلاین
 37. مطالعه‌های سواد مدرن اولیه
 38. اکوزون: ژورنال اروپایی فرهنگ، ادبیات و محیط زیست
 39. ژورنال زبانشناسی استونیایی
 40. انسانی الکترونیکی
 41. باستان الکترونیک: برقراری کلاس‌های ارتباطی
 42. بررسی‌های مروری کتاب الکترونیک
 43. قدرت
 44. انگلیسی برای اهداف خاص
 45. مطالعه‌های ادبیات و زبان انگلیسی
 46. مطالعه‌های انگلیسی الکترونیک ارفورت
 47. ای شارپ
 48. نشریه دانشگاه فکتا: زبان و ادبیات
 49. ژورنال مطالعه‌های تطبیقی اطلس فلوریدا
 50. انجمنی برای پژوهش‌های اینتر-آمریکن
 51. فولگور: بررسی‌های مروری آنلاین گروه زبان و ادبیات دانشگاه فلیندرز
 52. فوتارک: ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های رمزی
 53. آلمانی به عنوان زبان خارجی
 54. GiST: ژورنال پژوهشی یادگیری و آموزش
 55. شارح: تمرین و عمل تفسیر
 56. هلیوتراپیا
 57. مطالعات انسانی و عصر دیجیتال
 58. تصویر و روایت: ژورنال آنلاین روایت تصویری
 59. ایمیج‌تکست: مطالعه‌های کمیک‌های میان‌رشته‌ای
 60. پرس و جو: ژورنال ادبیات تطبیقی
 61. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های پژوهشی یادگیری زبان
 62. محدوده
 63. ژورنال عربی مطالعه‌های اسلامی
 64. ژورنال ادبیات هلند
 65. ژورنال مطالعه‌های اجتماعی و انسانی
 66. ژورنال آموزش زبان و ادبیات
 67. ژورنال پژوهش و تدریس زبان
 68. ژورنال فرهنگ پسا استعماری و جوامع
 69. ژورنال انجمن مطالعه زبان استرالیا
 70. کاتا: نشریه دو سالانه زبان و ادبیات
 71. کا متا کا اُورا: ژورنال نیوزلند شعر و شاعری
 72. کا بی ژورنال
 73. نقد فرهنگ
 74. زبان و ادبیات: ژورنال الکترونیکی آموزشی کانادا
 75. زبان در هند
 76. یادگیری زبان و فناوری
 77. نوآوری‌ها و پژوهش‌های گسترده زبان و ادبیات
 78. زبان رومانی: ژورنال فرهنگ فرانسه، ایتالیا و رومانی
 79. ژورنال زبان شناسی، و زبان و فرهنگ مدرن
 80. نگاه در آینه: دیدگاه‌های جدید ادبیات کودکان
 81. میانجیگر
 82. بررسی‌های مروری قرن وسطی
 83. مدرن سپرایک
 84. مطالعه‌های نئو ویکتوریا
 85. مطالعه‌های جنسیت قرن ۱۹
 86. ژورنال شما اروپا مطالعه‌های انگلیسی
 87. ژورنال شمال اروپا مطالعه‌های آفریقا
 88. ژورنال شمال اروپا زیبایی گرایی کودکان
 89. سنت شفاهی
 90. اربیت: نوشته‌های در رابطه با پینچون
 91. پارکوبالی: ژورنال الکترونیکی ادبیات بیزانس
 92. تشویق: ژورنال آنلاین جین آستین
 93. فین
 94. روزنامه پل یارنی
 95. روزنه: ژورنال پژوهش‌های شعری آوانگارد
 96. متن پسا استعماری
 97. بازسازی: مطالعه‌های فرهنگ معاصر
 98. ادبیات و فرهنگ چاپی
 99. رمانتیسم و ویکتورانیسم روی شبکه
 100. رمانتیکیسم روی شبکه
 101. روزتا
 102. ژورنال یان وان آیک کریکل در رابطه با نقد ادبیات لکانی
 103. اسلوو: ژورنال زبان و ادبیات اسلاوی
 104. ژورنال مطالعه‌های ایرلندی
 105. مطالعه‌های اتریش
 106. مطالعه‌های رمان گوتیک
 107. مطالعه‌های زبان و ادبیات
 108. سواحیلی فروم
 109. آموزش ادبیات آمریکا: ژورنال تئوری و عمل
 110. TESL – EJ
 111. آلباتروس
 112. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های بودریار
 113. ژورنال ایرلندی مطالعه‌های خوف و خشونت
 114. ژورنال آرشیو شعر
 115. جادوی خش
 116. تحول کار و فرهنگ
 117. ادبیات فراملی
 118. مستند‌ها در یک دی.وی.دی
 119. ورنیانا
 120. ویکتوریا نتوورک
 121. مقاله‌های کاری آموزش زبان
 122. فناوری نگارش

دیدگاه‌تان را بنویسید: