روانشناسی

مجله‌ها و مقاله‌های روانشناسی، مشاوره و علوم شناختی

روانشناسی، به انگلیسی دانش است که رفتار و فرایند‌های ذهن موجود زنده مخصوصا انسان را به روش علمی بررسی می‌کند.

 1. اخبار روانشناسی
 2. پیشرفت‌های روانشناسی شناختی
 3. گزارش سالانه روانشناسی انتقادی
 4. ژورنال استرالیایی توسعه و آموزش روانشناسی
 5. بی هیوویور متریکا
 6. پژوهش‌های توسعه کودکان
 7. بررسی‌های رفتاری و شناختی قیاسی
 8. نوشته‌های روانشناسی کنونی/ رفتار، مغز و شناخت
 9. روانشناسی پویا: ژورنال بین‌المللی میان رشته‌ای فرایندهای ذهنی پیچیده
 10. ژورنال الکترونیکی روانشناسی کاربردی
 11. ژورنال مشاوره ادو
 12. نوشته‌های روانشناسی
 13. ژورنا اروپایی روانشناسی
 14. مرز‌های روانشناسی
 15. پژوهش‌های روانشناسی سلامت
 16. هومنیتاس
 17. میان‌رشته‌ای
 18. ژورنال بین‌المللی روانشناسی تطبیقی
 19. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های روانشناسی
 20. ژورنال بین‌المللی تندرستی
 21. فرد: ژورنال بین‌المللی روابط شخصی
 22. آی پرسپشن
 23. ژورنال علوم شناختی
 24. مقاله‌های ژورنالی حمایت از فرضیه پوچ
 25. ژورنال روانشناسی رسانه‌ای و کسب و کار
 26. ژورنال ارزیابی اعتبار و روانشناسی گواه

دیدگاه‌تان را بنویسید: