دندانپزشکی

مجله‌ها و مقاله‌های دندانپزشکی و علوم دهان و دندان وفک، ارتودنسی

دندان‌پزشکی از رشته‌های مرتبط با سلامت دهان و دندان است.

 1. زاویه ارتودنسی
 2. آرشیو پژوهش‌های دهانی
 3. آرشیو علوم صورتی دهانی
 4. بهداشت دهان بی.ام.سی
 5. ژورنال دندان پزشکی برزیل
 6. ژورنال برزیلی علوم دهان
 7. پژوهش دهانی بزیل
 8. گزارش‌های موردی دندان پزشکی
 9. دندان پزشکی دهانی، آرایشی و کلینیکی
 10. سالنامه دندانپزشکی
 11. ژورنال دندان پزشکی کام‌هریت
 12. فرضیه‌های دندان پزشکی
 13. بررسی مروری ارتودنسی یونانی
 14. اختلا‌ل‌های پزشکی و دندان پزشکی بین‌المللی
 15. ژورنال بین‌المللی دندانپزشکی
 16. ژورنال ایرانی ریشه دندان
 17. دندانپزشکی آی.اس.آر.ان
 18. ژورنال دندان پزشکی کاربردی و بالینی
 19. ژورنال بیومکانیک دندان پزشکی
 20. ژورنال‌ پژوهش‌های دندان‌پزشکی، کلینیک‌های دندان‌پزشکی، چشم‌انداز‌های دندان‌پزشکی
 21. ژورنال دندان‌پزشکی
 22. ژورنال دندان‌پزشکی علوم پزشکی دانشگاه تهران
 23. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های پزشکی و دندان‌پزشکی
 24. ژورنال پژوهش‌های فک و دهان
 25. ژورنال علوم دهانی
 26. ژورنال پریودنتولوژی و ایمپلنت
 27. ژورنال انجمن دندان‌پزشکی کالیفرنیا
 28. ژورنال انجمن دندان‌پزشکی کانادا
 29. ژورنال دسترسی آزاد دهان‌پزشکی
 30. ژورنال دندان‌پزشکی دانشگاه سائوپائولو
 31. ژورنال دندان‌پزشکی لبخند
 32. دندان‌پزشکی صربستان
 33. ژورنال اینترنتی علم دندان‌پزشکی
 34. ژورنال دندان‌پزشکی ایالت نیویورک

دیدگاه‌تان را بنویسید: