جنسیت

مجله‌ها و مقاله‌های جنسیت، فمینیسم، جنسیت در دین و دیگر زمینه‌های مرتبط

مطالعه‌های جنسیت رشته‌ای میان رشته‌ای است که در مجموعه علوم انسانی و اجتماعی قرار دارد. این علم به مطالعه بررسی جنسیت، جنس‌گونگی، تبیعیض‌های جنسیتی، مسائل زنان و فمینسم می‌پردازد.

 1. ژورنال کانادایی آنلاین مطالعه‌های اختلال در آموزش
 2. ژورنال الکترونیکی تمایل‌های جنسی انسان
 3. گفت‌و‌گوهای جنسیتی
 4. برنامه‌ریزی چشم‌اندازهای بین‌المللی خانواده
 5. ژورنال بین‌المللی جنسیت، علم و فناوری
 6. تقاطع: جنسیت و تمایلات جنسی در آسیا و اقیانوسیه
 7. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های زنان
 8. لامبدا نوردیکا
 9. حومه: فمینیسم در امتداد لبه
 10. دین و جنسیت
 11. علمی و فمنیستی
 12. ثرداسپیس: ژورنال فرهنگ و نظریه‌های فمینیسم
 13. واگادو: ژورنال مطالعه‌های جنسیت و زنان فراملی
 14. زن در یهودیت: ژورنال چند رشته‌ای

دیدگاه‌تان را بنویسید: