جامعه شناسی

مجله‌ها و مقاله‌های جامعه شناسی، سرمایه‌داری، سیاست، عدالت کیفری و فرهنگ

جامعه شناسی شاخه‌ای از علوم اجتماعی است.این دانش به به بررسی جامعه به عنوان یک پدیده اجتماعی می‌پردازد. از کارهای این رشته بررسی جامعه‌های انسانی، برهم‌کنش‌ آنها، و بررسی فرایندهایی است که جوامع در حالت کنونی قرار داده است می‌باشد.

 1. مطالعه‌های خط‌مشی بومی
 2. ژورنال دانشگاه ساپینتییت: تحلیل‌های اجتماعی
 3. پیشرفت‌های کار اجتماعی
 4. آمریکانا (هالیوود) ژورنال فرهنگ عموم آمریکایی
 5. مطالعه‌های سفید و انتقادی استرالیایی
 6. بررسی‌های مروری استرالیایی امور عمومی
 7. رفتار و مسائل اجتماعی
 8. مطالعه‌های شواهدی و انتقادی
 9. فرهنگ و جامعه: ژورنال پژوهش‌های اجتماعی
 10. ماشین فرهنگ
 11. ژورنال دائولاگیری جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی
 12. ژورنال الکترونیکی جامعه‌شناسی
 13. ژورنال اروپایی توسعه فضایی
 14. فوکوس
 15. بررسی‌های مروری مهاجرت اجباری
 16. ایده: ژورنال مسائل اجتماعی
 17. ژورنال بین‌المللی سیاست بومی
 18. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های کودکان، جوانان و خانواده
 19. ژورنال بین‌المللی مطاله‌های موتورسیکلت
 20. ژورنال بین‌المللی NGO
 21. ژورنال ایرلندی مطالعه‌های اجتماعی کاربردی
 22. ژورنال فرهنگ رایج و عدالت قضایی
 23. ژورنال درمان مالی
 24. ژورنال جنبه‌های اجتماعی ایدز
 25. ژورنال شمول اجتماعی
 26. ژورنال مداخله اجتماعی: نظریه و عمل
 27. ژورنال مطالعه‌های صوتی
 28. دیگر صداها: ژورنال الکترونیکی انتقاد فرهنگی
 29. خطوط: مطالعه تمرین انتقاد
 30. حرفه و حرفه‌ای
 31. زادگاه: ژورنال اسامی خاص عمومی ثبت شده
 32. فضاگرا اجتماعی
 33. بررسی مروری جامعه شناسی کیفی
 34. چکیده‌ای از پژوهش‌های جامعه شناسی
 35. جامعه امروز
 36. جامعه شناسان
 37. ذهن جامعه شناسی
 38. جلوه‌های صداها
 39. جامعه‌شناسی روستایی جنوب
 40. مطالعه‌های جامعه شناسی علمی
 41. ژورنال کانادایی جامعه شناسی
 42. عبور
 43. سه گانه سی: ارتباطات، سرمایه‌داری و نقد. ژورنال دسترسی آزاد جامعه اطلاعاتی پایدار جهانی
 44. یوفاهامو: ژورنال مطالعه‌های آفریقا
 45. پژوهش‌های مطالعه شهری
 46. اوربانا: امور شهری و سیاست عمومی
 47. سلامت زنان و زندگی شهری

دیدگاه‌تان را بنویسید: