بازرگانی

مجله‌ها و مقاله‌های بازرگانی، تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی

بازرگانی و کسب و کار اگر چه شاید شبیه به هم باشند اما متفاوت هستند. بازرگانی محیطی است که بر چشم‌انداز کسب‌ و کار یک اقتصاد تاثیر می‌گذارد. یعنی یک سامانه اقتصادی که محیط برای تجارت ایجاد می‌کند، اما کسب و کار فعالبت‌هایی است که یک سازمان برای به دست آوردن سود انجام می‌دهد.

 1. ژورنال آمریکایی مدیریت کسب‌و‌کار و اقتصاد
 2. بی کوئست
 3. ارتباطات IBIMA
 4. ژونال الکترونیکی ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی
 5. مهندسی اقتصاد
 6. ژورنل اروپایی قانون و فناوری
 7. بررسی کسب و کار IBIMA
 8. آی بیزینس
 9. مدیریت و کسب‌و‌کار بین‌المللی
 10. ژورنال دانشگاه دانوب‌یوس: اکونومیکا
 11. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های دولت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
 12. ژورنال بین‌المللی آموزش و توسعه استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی
 13. مسائل سیستم‌های اطلاعاتی
 14. JIPITEC : ژورنال مالکیت فکری، فناوری اطلاعات و قانون تجارت الکترونیک
 15. ژورنال پژوهش‌های تجارت الکترونیک
 16. ژورنال تله‌ماتیک و اینفورماتیک
 17. ژورنال پژوهش‌های تجارت الکترونیک نظری و کاربردی

دیدگاه‌تان را بنویسید: