اقیانوس شناسی

مجله‌ها و مقاله‌های اقیانوس‌شناسی، آبزیان، علوم جوی و اتمسفر

اقیانوس شناسی که آن را با نام اقیانوس نگاری نیز می‌شناسند به مطالعه و شناخت اقیانوس‌ها می‌پردازد.پژوهش‌های این رشته‌ شامل مطالعه فرایند‌های ساحلی، سازواره‌های پلانکتونیک، جزر و مد، امواج، گردش اقیانوس، و تغییرات سطح جو و دریا است.

 1. ژورنال آدریاتیسا
 2. تهاجم‌های آبزیان
 3. ژورنال برزیلی اقیانوس‌ شناسی
 4. ژورنال بین‌المللی اقیانوس‌ شناسی
 5. ژورنال توسعه ساحلی
 6. ژورنال جانوران دریایی و بوم‌شناسی آنها
 7. علوم دریایی مدیترانه
 8. علم اقیانوس
 9. بحث‌های علم اقیانوس
 10. اوکینولوژیا
 11. اقیانوس
 12. ژورنال آزاد علوم دریایی
 13. علم خطرات سونامی

دیدگاه‌تان را بنویسید: