مجله‌ها و مقاله‌های فیزیولوژی، مارکولوژی، مهار آنزیم و غدد درون ریز

فیزیولوژی که اصطلاح فارسی آن کار اندام شناسی است به مطالعه عملکرد سامانه‌های زنده می‌پردازد. این دانش یکی از مهم‌ترین شاخه‌های زیست شناسی است که در مورد اعمال حیاتی موجود زنده، اندام‌ها، سلول‌ها، بافت‌ها و عناصر سلول به پژوهش می‌پردازد.

 1. پیشرفت‌های آموزش فیزیولوژی
 2. مغز و اعصاب اَی.اس.ان
 3. فیزیولوژی  بی.ام.سی
 4. کوف
 5. فیزیولوژیا
 6. مرزهای نئواینفورماتیکس
 7. مرز‌های نئوروباتیکس
 8. مرز‌های فیزیولوژی
 9. ژورنال بین‌المللی فیزیولوژی ، پاتوفیزیولوژی و فارماکولوژی
 10. ژورنال بین‌المللی تحقیق‌های تریپتوفان
 11. مقاله‌های JLR در مطبوعات
 12. ژورنال انجمن فیزیولوژی بنگلادش
 13. ژورنال چربی‌ها
 14. ژورنال سیگنالینگ مولکولی
 15. ژورنال فیزیولوژی و فارماکولوژی
 16. ژورنال پژوهش‌های ماهیچه نرم
 17. چربی در بیماری و سلامت
 18. توسعه طبیعی
 19. نوروبیولوژی چربی‌ها
 20. ژورنال نیجریه‌ای علوم فیزیولوژی
 21. ژورنال دسترسی آزاد فیزیولژی مولکولی و یکپارچه
 22. پژوهش‌های فیزیولوژی
 23. ژورنال فیزیولوژی
 24. مجموعه مقالات آکادمی ژاپن: نشریه علوم زیستی و فیزیک
 25. علوم پروتئوم
 26. زیست شناسی تولید مثل و غدد درون ریز
 27. عضله اسکلتی

دیدگاه‌تان را بنویسید: