بن بست چوبی

قاتل ناآشنای درختان آمازون: بن بست چوبی

جنگل‌های بارانی آمازون چشمه‌ای از انواع زندگی و جذب کننده عمده دی اکسید کربن هستند. اما در طول هر سال بخش‌های بزرگی از این جنگل می‌میرد. بیشتر دلیل این مشکل جنگل‌زدایی، ورود به سیستم جنگل،  کشاورزی دانسته می‌شود. اکنون پژوهشگری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده در طی ۳۰ سال از این رودخانه دریافته است که سیل‌های ناشی از بن بست‌های چوبی (تکه‌های بزرگی از چوب که به صورت جزئی یا کامل کانال‌های رودخانه را مسدود می‌کنند) ممکن است عامل پنهان باشد. به طور طبیعی بن بست‌های چوبی در جنگل‌های آمازون بولیوی تقریبا به اندازه فعالیت‌های انسانی دست به کشتار می‌زند. در بخشی از بولیوی هر ساله حدود ۱۰۰۰ هکتار به وسیله بن‌بست‌های چوبی از بین می‌روند، این دانشمند در شماره بعدی ژورنال پویایی‌های سیستم زمین گزارش می‌دهد. برای یافتن اینکه کجا و چگونه این بن‌بست‌ها کار کثیفشان را انجام می‌دهند، این دانشمندان تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده از جنگل‌های بارانی غرب بولیوی در طی سال‌های ۱۹۸۴ و ۲۰۱۶ بررسی کردند تا رنگ‌های نور مادون قرمر که معمولان نشانه خاک و شن ساده است را بیابند. او ۲۲ رودخانه‌ای سیل‌های تکرارای ایجاد شده به وسیله بن‌بست‌های چوبی را نشان می‌دهند. این کپه‌های گاه بسیار حجیم جریان آب را چندین بار به مسیر‌های مختلفی می‌فرستند، که به همراه فرسایش ساحل رودخانه و انتقال مقدار حجیمی از شن و ماسه در نهایت به کشته شدن درختان می‌انجامد. هر سیل می‌تواند پس از شستن خاک‌های اطراف ریشه درخت‌ها، موجب مرگ هزاران درخت شود. بن‌بست‌های چوبی می‌توانند موجب تغییر تعادل گونه‌های گیاهی در آمازون شوند: پس از مرگ درختان، بعضی از نواحی سیل زده تبدیل به دشت‌های بی‌درخت می‌شوند و تابش نور مستقیم خورشید می‌تواند به رشد گونه‌های سریع رویی چون درخت ماهون کمک کند و فرصت رشد بیشتر از درخت‌های کند رویی چون آجیل‌های برزیلی را بگیرد. این مرگ و میرهای خبرهای بدی برای ما دارد: دشت‌های بی درخت بیشتر به معنای وجود درختان کمتری برای گرفتن دی اکسید کربن که  از مسئولان اصلی گرمایش زمین است می‌باشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید: