دروغ گفتن کودک

فکر می‌کنی بتوانی بفهمی یک کودک دارد دروغ می‌گوید؟ دوباره فکر کن

نیمه‌های روز وقتی حسابی مشغول کار روی پروژه‌تان هستید، ناگهان صدای شکستن چیزی می‌شنوید. وقتی می‌روید ببینید چه شده است، گلدان خرد و خمیر شده مورد علاقه‌تان را می‌بینید. از کودک ۸ ساله‌تان می‌پرسید چرا گلدان شکسته شده‌ است می‌گوید کار گربه بوده است. آیا راست می‌گوید؟ مطالعه‌های جدید می‌گوید، به احتمال زیاد نمی‌توانید تشخیص دهید.

آزمایشی با مطالعه روی بیش از ۱۰ هزار کودک و بزرگسال نشان داد که اگرچه بزرگسال‌ها ادعا می‌کنند که از من و من کردن و بی‌قراری کوک می‌فهمند که او می‌خواهد فریبشان دهد، تنها می‌توانند ۴۷ درصد مواقع درست پیش‌بینی کنند. که البته زمانی که تنها می‌توانند حدس بزنند که دروغ می‌گویند یا راست این درصد کم‌تر می‌شود. این نتایج در ژورنال قانون و رفتار انسان منتشر شد.

این پژوهش فرضیه‌‌ای که بیشتر افراد درستش می‌پندارند تقویت کرد: کودکان همچنان که بزرگتر می‌شوند دروغگویان بهتری می‌شوند. کسانی که شغلان کارهای اجتماعی و یا معلم بود در این بررسی بهتر می‌توانستند دروغ را تشخیص دهند.

مولفان همچنین بیان کردند که پژوهش‌های آنها تنها متا آنالیز است و بسیاری از نتایج آزمایش‌های آنها ممکن است دقیق در واقعیت رخ ندهد.

با این حال امیدوارند مقاله‌ آنها زمینه‌ پژوهش‌های آینده برای تشخیص دروغ کوکان برجسته کند. تا معلمان و والدین بهتر بتوانند دروغ‌ کودکشان را شناسایی کنند.

منبع: ساینس

دیدگاه‌تان را بنویسید: