فراخوان جذب هیئت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای تکمیلی هیئت علمی پژوهشی مراکز تحقیقات تروما، علوم تشریح و فیزیولوژی از بین افرادی که تعهدی الزام آورد به خدمت در وزارت بهداشت دارند، مثل مشمولین خدمت ضریب K، بورسیه عام و … سه عضو هیئت علمی پژوهشی جذب کند.

علاقه مندان فرصت دارند تا ۳۰ آبان ۱۳۹۵ مدارکشان را بفرستند. برای اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: