غار

غول‌های تنبل ممکن است غارهای بزرگ در برزیل را ایجاد کرده باشند

وقتی که یک غار را پیدا کردید، طبیعی است که گمان کنید بعضی از ترکیبات فرآیندهای زمین‌شناسی آن را حک کرده‌اند. اما چه گمانی می‌کنید اگر واقعا در پناهگاه یک غول باستانی با مهارت‌های حفر یک موش کیسه دار ایستاده باشید؟ این درک بعضی از دانشمندان است زمانی که آنها در تونل‌های قدیمی جنوب غرب برزیل ایستادند. کف‌های تمام صاف و نشانه‌های پنجه در امتداد دیوارها، نشان می‌دهد این غارها ممکن است توسط غول تنبلی به اندازه فیل یا شاید نوعی از آرمادیلو عظیم حفر شده باشد، مجله اکتشاف گزارش داد. حالا هر مخلوقی که مسئولش باشد، دفه بعد در ماجراجویی‌های زیر زمینی‌تان ممکن است در مورد خانه‌ای که کشف کردید دو مرتبه فکر کنید.

دیدگاه‌تان را بنویسید: