عوامل تاثیر گذار بر طراحی شبکه‌های حسگر

تحمل خطا، مقیاس‌پذیری، هزینه تولید، محیط عملیاتی، توپولوژی شبکه حسگر، محدودیت‌های سخت‌افزاری، رسانه انتقال، و مصرف انرژی.

محدودیت‌های سخت‌افزاری

مولفه‌های یک حسگر شامل چهار تا است

واحد سنجش: شامل دو مولفه حسگر، و مبدل آنالوگ به دیجیتال– سیگنال‌های آنالوگ به وسیله مشاهده توسط حسگر تولید شده و سپس با مبدل تبدیل به سیگنال دیجیتال شده و به واحد پردازش ارسال می‌گردد.

واحد پردازش: معمولا شامل ذخیره‌گاه‌های کوچک است، مدیریت رویه‌هایی که نود حسگر را همکار با دیگر نودها برای انجام کار سنجش معین می‌سازد.

واحد انتقال: مرتبط کردن نودها به شبکه، این واحد ممکن است دستگاه اپتیکال یا فرکانس رادیویی باشد.

واحد انرژی: ممکن است به وسیله یک واحد انرژی مانند سلول‌های خورشید تامین شود.

همچنین ممکن شامل ویژگی‌های اضافی دیگری مانند، یافتگر سیستم، مولد برق، وموبالایزر باشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید: