خمیازه

هرچه مغزتان بزرگ‌تر باشد خمیازه‌هایتان طولانی‌تر است

زمانی که در طول یک سخنرانی یا کنفرانس خسته کننده‌ای خمیازه می‌کشید با اینکه ممکن است کمی شرم‌ آور باشد، اما دست خودتان نیست و به طور غریزی روی می‌دهد. چنین چیزی در حیوانات دیگر هم مشاهده می‌شود. داروین در نوشته‌اش در ۱۸۳۸ می‌نویسد، با دیدن خمیازه سگ، اسب و انسان احساس می‌کنم که آنها از یک ساختار ایجاد شده اند.» اما با این حال دانشمندان هنوز توافقی سر اینکه خمیازه از کجا آمده است ندارند. بنابراین، در تحقیق جدیدی پژوهشگران خمیازه ۲۹ پستاندار مختلف در ویدیوهای یوتیوب را تماشا کردند. بعضی از این پستاندارها عبارتند از ، موش، گربه، روباه، خارپشت، فیل، شیرماهی و انسان است. در این ویدیوها از مونتاژ برای مطالعه استفاده شده است. آنها الگویی کشف کردند: حیوان مغز کوچکتر با نورن‌های کمتر در لایه خارجی رینکلی مغز که قشر نامیده می‌شود، نسبت به جاندارانی که مغز بزگتر و نورون‌های بیشتر در قشر خمیازه کوتاه‌تری می‌کشند. این مطالعه دیروز در مقالات زیست‌شناسی منتشر شد. پستانداران تمایل به خمیازه طولانی‌تری نسبت به غیر پستانداران دارند و انسان با چیزی حدود ۱۲ هزار میلیون نورن قشری طولانی‌ترین خمیازه‌اش کمی بیشتر از ۶ ثانیه است. فیل آفریقایی که مغزی هم اندازه انسان و تعداد نورون مشابه با انسان دارد نیز طولانی‌ترین خمیازه‌اش چیزی بیش از ۶ ثانیه است.خمیازه موش‌ها با مغزی کوچک کمتر از ۱.۵ ثانیه طول می‌کشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید: