صرف کردن زمان بیشتر درون خانه منجر به نزدیک بینی می‌شود

نرخ نزدیک بینی از اواسط ۱۹۰۰ میلادی مخصوصا در کشورهای آسیایی رو به افزایش بوده است. در تلاش برای توضیح این تاثیر، پژوهشگران بر این باورند که صرف کردن زمان زیاد برای نگاه کردن به صفحات نمایشگرها، کتاب‌ها، یا دیگر اشیایی که در نزدیکی چشم‌ها قرار دارد می‌تواند منجر به منبسط شدن مردمک چشم که دلیل نزدیک بینی است باشد. با این حال، پژوهشی جدید نشان داده که تنها عامل محیطی که منجر به جلوگیری از نزدیک بینی می‌شود صرف کردن  زمان بیشتر در خارج از خانه است، اخبار نیچر گزارش داد. پژوهشگران دقیق نمی‌دانند چرا بیرون بودن کمک می‌کند، اما یک ایده این است که قرار گرفتن در معرض نور روشن کمک می‌کند تا مردمک چشم گرد بماند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: