خرچنگ پوم پوم

شقایق‌ دریایی گیر افتاده در چنگ خرچنگ پوم پوم به دو نیم تقسیم می‌شود

این خرچنگ‌های بسیار جذاب و قشنگ کارائیبی که خرچنگ پوم پوم نام دارد نمونه‌ای زیبا از همزیستی در طبیعت را به تصویر می‌کشد. این خرچنگ‌ها با در پنجه گرفتن شقایق‌های دریایی شکارچیان را فراری می‌دهند و راحت تر غذا به دست می‌آورند. اما رابطه بین خرچنگ‌ها و شقایق‌های دریایی در دست آنها به همین محدود نمی‌شود.

این خرچنگ‌ها در آب‌های کم عمق اقیانوس آرام و هند وجود دارند و به دلیل در دست گرفتن شقایق‌ها نام خرچنگ پوم پوم روی آن نهاده شده است. شقایق‌های دریایی متصل شده به چنگک‌های ضریف آنها احتمالا این سخت پوستان کوچک شکل را از حمله شکارچیان در امان نگه می‌دارد. در عوض شقایق‌های دریایی نیز از مانده تکه خوارکی‌های این خرچنگ بهره می‌برند.

برخلاف دیگر خرچنگ‌ها که از چنگال‌های قوی‌شان برای گرفتن و خوردن غذا و دفاع استفاده می‌کنند، خرچنگ‌های پوم چنگال‌های ظریف و کوچکی دارند که مناسب نگه داشتن شقایق‌های دریایی است. برای مثال خرچنگ نارگیل به قدری قدرت دارد که قدرت گاز گرفتنش بیشتر از هر موجودی روی زمین است.

اکنون مطالعه جدیدی نشان داده است، زمانی ک یک خرچنگ پوم پوم هیچ شقایق دریایی در دست ندارد و نمی‌تواند هم پیدا کند، یکی از شقایق‌های خرچنگ دیگری را می‌دزد، سپس این شقایق به دو قسمت تقسیم می‌شود و بدین شکل در هر دو چنگال خرچنگ دو شقایق دریایی قرار می‌گیرد.

وبسایت نشنال جئوگرافیک کلیپ‌های قشنگی را از این خرچنگ تهیه کرده است که می‌توانید از این آدرس آنها را پیدا کنید.

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: