سینک متحرک یا موبایل سینک چیست؟

در یک شبکه حسگر با سینک متحرک (موبایل سینک) ، سینک‌هایی هستند قادرند حرکت کنند و نودهای حسگر داده را به سینک‌های موبایل با هیچ یا مقداری ناچیز بافر بفرستند. مقاله‌ی مرتبط در این زمینه Techniques for Exploiting Mobility in Wireless Sensor Networks

دیدگاه‌تان را بنویسید: