سیاره نهم را ولش کن، اینجا مدارکی از سیاره دهم است

اگرچه تعداد سیاره‌های منظومه شمسی در ۱۱ سال گذشته در نوسان بوده است، اما تا کنون هرگز از تک رقمی‌ها پا فراتر نگذاشته بود.  دو دانشمند سیاره‌شناس در دانشگاه آریزونا در توسان بر این باورند که آنها سیاره دهم (با فرض اینکه سیاره نهم در سال‌های آینده کشف می‌شود) را یافته‌اند که در دورتر از نپتون قرار دارد، وبسایت نیو ساینتیست گزارش داد.به نظر می‌رسد این شی‌ای که به اندازه مریخ است در ناحیه کمربندی کوئیپر در فاصله‌ی بین ۳۰ و ۵۵ AU (فاصله میان زمین ما و خورشید) باشد. هنوز بسسیار از متخصصان شک ندارند که سیاره‌ای با این اندازه از چنین فاصله‌ای به این زودی‌ها دیده شود.

دیدگاه‌تان را بنویسید: