زالو

زالوها می‌توانند به مطاله حیوانات بیمار جنگل‌های انبوه کمک کنند

زالوها ممکن است وحشی باشند، اما خون خوراک و ضد درد بودنشان، آنها را در سراسر دنیا ابزاری مفید برای پزشکی ساخته است. و بر اساس مطالعه جدید این لزج‌های مکنده ممکن است بتوانند خدمت دیگری به انسان ارائه کنند: یاری کردن دانشمندان در پیگیری سلامت حیوانات نادر جنگل‌های انبوه. پس از اینکه یک زالو تغذیه شد خون شکارش را برای ماه‌ها نگه می‌دارد، قابلیتی که اخیرا پژوهشگران برای جستجوی پستاندار گریزانی چون آهوی فریاد کش ترانگ سان، یک نوع آهوی کوهی ساکن در جنگل‌‌های ویتنام استفاده می‌کنند. علم در استفاده از آن بی میل نیست. پژوهشگران معده‌های چند خوک را با خون‌های انسانی که حاوی چهار ویروس (از جمله نوعی تب خال) مختلف بود پر کردند  و اجازه دادند زالوهای دارویی حباب‌های خونی منتج شده را بمکند. بعد از کالبد شکافی این زالوها و تقویت مواد ژنتیکی یافته شده درون آنها، بعد از ۵۰ روز هنوز سه تا از ۴ ویروس را می‌توانستند شناسایی کنند. این پژوهشگران کارشان را در ژورنال اروپایی حیات وحش گزارش دادند. این بدان معناست که زالوها در دنیای وحش به مانند خویشاوندان دارویی‌شان ممکن است نشانه‌های سلامت شکارچیانشان را هفته‌ها پس از خوردشان نگه دارند.  این پژوهش می‌تواند جایگزین آسانی برای پیگیری حیوانات وحشی بیمار فرآهم آورد که در زیستگاه‌هایی  که دسترسی به آنها سخت است زندگی می‌کنند. یافتن زالوهای وحشی زیاد چالش‌انگیز نیست: بعضی از زالوها به دنبال پژوهشگران مشتاق می‌گردند تا یک وعده غذایی تازه به دست آورند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: