نوشتن مقاله

راهکارهای ناب و کامل برای نوشتن یک مقاله علمی پژوهشی عالی

اگر راه و چاه مسئله‌ای را ندانید، از بسش بر نمی‌آیید. در کار علم و پژوهش هم همین قضیه حکم فرماست. بدون دانستن چگونه نوشتن یک مقاله هرگز به خوبی نمی‌توانید یک مقاله عالی و باارزش بنویسید.

در اینجا راهکارهایی که جان میک از دانشگاه سائولیای لیتوانی برای نوشتن یک مقاله پژوهشی ارائه داده است آورده شده است.

ارزش پژوهش و شغل یک مدرس دانشگاه به موفقیت در انتشار مقالات علمی وابستگی بسیار زیادی دارد. در این مقاله راهنمایی برای نوشتن و ارائه‌ مقالات تحقیقی ارائه می‌شود.

سه معیار بسیار مهم برای انتشار مقالات عبارتند از: مقاله باید پژوهشی خوب را توصیف کند، در قالب نوشته‌ی علمی نوشته شود و آخر اینکه در مجلات معتبر تایید و منتشر شود.

دنبال کردن ساختار مقالات علمی بسیار مؤثر است، ساختار یک مقاله‌ علمی شامل:‌ مقدمه، روش‌ها، بحث‌ها و نتیجه‌گیری است.

مقدمه بررسی‌ مروری نوشته‌ها در رابطه با مسئله شما و پیشبرد فرضیه پژوهشی‌تان است.

در بخش روش‌ها، پژوهش به گونه‌ای با جزئیات توصیف می‌شود که خواننده خود می‌تواند با آنها دوباره پژوهش را انجام دهد. بخش بحث شامل تحلیل داده‌های دریافتی است. این تحلیل‌ها باید به گونه‌ای باشد که یک فرضیه‌ی توصیف شده در بخش مقدمه، حمایت یا رد کند.

نتایج با یافته‌های دیگر پژوهشگران مقایسه می‌شود و روی کمبود و/یا کارهای پژوهشی که روی این مسئله باید انجام شود بحث می‌شود.

نکته‌ای که بسیار به آن توجه کنید دوری از سرقت ادبی و ملاحظه قوانین حق نشر است. این مقاله شما به ویراستار و سردبیر ژورنالی که انتخاب کرده‌اید فرستاده می‌شود. شما همچنین باید در نامه‌ای توضیح دهید که چرا این ژورنال را انتخاب کردید و مولفان همکار شما چه کسانی هستند. در طی حدود سه ماه، سردبیر بررسی‌های مقاله را به کارشناسان همکار می‌فرستند. اگر مقاله‌ شما رد نشد، مقاله‌ دوباره به خودتان فرستاده می‌شود تا اصلاحات نهایی را انجام دهید، سپس مقاله منتشر می‌شود.

حتی مقاله‌های منتشر شده نیز حاوی ضعف‌هایی هستند، اما ضرر برای جامعه علمی ندارند. همچنین مقاله شما باید حاوی لیست کتابشناختی منابعی باشد که استفاده کرده‌اید.

این نوشتاز از سری اول نوشتن مقاله علمی به روش جان میک است، در نوشتارهای بعدی قسمت‌های دیگر آن آورده می‌شود.

دیدگاه‌تان را بنویسید: