دیتاست گل زنبق

دیتاست گل زنبق یا ایریس فیشر یک دیتاست چند متغیره است که توسط رونالد فیشر، بیولوژیست و آماردان بریتانیایی در ۱۹۳۶ معرفی شد. این دیتاست از چنیدن سنجه در مسائل دسته‌بندی استفاده می‌کند. بعضی اوقات این دیتاست دیتاست ایریس اندرسون صدا زده می‌شود.

دیدگاه‌تان را بنویسید: