دانش بنیان

در بخشنامه جدید موانع بیمه از سر راه شرکت‌های دانش بنیان برداشته شد

بخشنامه‌ای جدید برای تخصیص حمایت و تسهیلات ویژه‌ای برای شرکت‌ها دانش بنیان صادر شده است.

بر اساس بخش‌نامه‌ای جدید، مبنای مطالبه حق بیمه پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی وخدمات تولیدی یا فنی مهندسی هستند بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و سازمان‌های دانش بنیان از اعمال ضریب حق بیمه قرارداد پیمان معاف هستند.

سید محمد صاحبکار سرپرست امور شرکت‌ها و موسسات دانش بیان در این خصوص گفت: «امیدواریم با این طرح‌ها موانع تولید و رقابت پذیری از سر راه شرکت‌های دانش بنیان برداشته شود و نظام مالی کشور بهبود یابد.»

برا اساس این ابلاغیه قرار است کارگروهی مشترک با حضور اعضای نمایندگان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود تا مشکلات و مسائل مربط به شرکت‌های دانش بنیان در زمینه بیمه تامین اجتماعی حل و فصل شود.

همچنین قرار شده است تا ادارات کل استان‌های سازمان تامین اجتماعی به آموزش مقررات تامین اجتماعی به شرکت‌های دانش بنیان بپردازند.

گفتنی است که شرکت‌های دانش بنیانی که فهرست آنها در سامانه اکترونیکی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد شامل این بخشنامه می‌شوند.

منبع: بنیاد ملی نخبگان

دیدگاه‌تان را بنویسید: