خدایا کمکم کن، خدایا کمکم کن، خدایا کمکم کن

خدایا به من بگو چه راهی برم بگو چی کار کنم خدایا بگوی چی کار کنم بین این همه راه به چه راهی برم برم مقاله‌ای از سیستم‌های خبره پیدا کنم برم مقاله روی مقاله کشف باتنت کار کنم برم روی مقاله خوشه‌بندی سند کار کنم یا برم روی الگوریتم اپریوری کار کنم من نمی‌دانم آیا می‌‌شود باتنت را ارائه داد به درد می‌خورده

دیدگاه‌تان را بنویسید: