گربه

خبری رسمی: گربه‌ها قاتل‌ها هستند

فکر می‌کنی گربه‌ها تنها موش شکار می‌کنند؟ دوباره فکر کن. مطالعه جدیدی نشان می‌دهد که گربه‌ها بیش از هشتاد نوع موجود زنده را شکار می‌کنند. بعضی از این موجودات عبارتند از خرگوش، سنجاب پرنده و حتی اردک. محققان با بررسی ۲۱ هزار رکوردی که در بیمارستان حیوانات وحشی ثبت شده بود دریافتند که ۱۴ درصد آنها از حملات گربه‌ها صدمه دیده‌اند.

از حیوانات صدمه دیده، ۸۰ درصد پرنده و ۷۰ درصد پستاندار بودند که پس از صدمه دیدن زنده نماندند. این نتایج در ژورنال مدیریت زندگی وحش منتشر شده بود.

این مطالعه باعث شده است تا گروه حفاظت از محیط زیست و گروه رفاه حیوانات برای دشمنی با گربه‌های وحشی تحریک شوند.

نویسندگان این مطالعه می‌نویسند، که گربه‌ها نباید سرزنش شوند و امیدوارند گروه حفاظت از محیط زیست و گروه رفاه حیوانات فکر قتل عام گربه‌های وحشی را از سرشان به دور کنند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: