حمایت پایان نامه قرآنی

حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری با رویکرد قرآنی توسط دانشگاه تهران

دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست دانشگاه تهران اطلاعیه حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری داده است.

به استحضار مي رساند معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در نظر دارد از محل اعتبار سنواتي منشور توسعه فرهنگ قرآني از پايان‌نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري مرتبط با مطالعات قرآني حمايت نمايد، لذا مطابق جدول پيوست موارد مشمول دريافت حمايت آن واحد بايد به اداره كل برنامه ريزي و نظارت پژوهشي ارسال شده و بديهي است پس از دريافت گزارش واحدها،كميته اي تحت عنوان كميته توسعه و ترويج پژوهش هاي با رويكرد قرآني  مطابق جدول پيوست امتياز دهي و ميزان حمايت از هر يك از پايان‌نامه‌ها و رساله ها را تعيين خواهد نمود. شايان ذكر است:

  • پايان نامه هايي كه در بازه زماني فروردين تا مهر ۹۴ پروپزال آنها تصويب شده باشد مي تواند از حمايت مذكور برخوردار شود .
  • پايان نامه/ رساله هايي كه بين رشته اي باشد يا به واسطه كاربردي بودن مورد حمايت نهاد وسازمانهاي ديگر باشد از اولويت برخوردار خواهد بود.
  • حداكثر فرصت دفاع از پايان نامه ها و رساله هاي متقاضي بهره مندي از حمايت مذكور به ترتيب پايان مهر ۹۵ و مهر ۹۶ مي باشد.
  • تصوير پروپزال هر يك از پايان نامه ها و رساله ها به انضمام فرم پيوست ارسال گردد.
  • كميته توسعه و ترويج پژوهش هاي با رويكرد قرآني مركب است از متخصصيني از هر يك از حوزه هاي هنر و علوم انساني ، علوم پايه ، كشاورزي ، فني و مهندسي ، پزشكي و يك نفر متخصص در حوزه مطالعات قرآني.

براي مشاهده فرم و نحوه محاسبه کلیک نماييد.

منبع: دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست دانشگاه تهران

دیدگاه‌تان را بنویسید: