توضیحی در مورد مقالات شبکه‌های حسگر

در هر مقاله‌ای در رابطه با شبکه‌های حسگر سه قسمت وجود دارد. یعنی به طور دقیق‌تر در هر مقاله‌ای در مورد مسیریابی و خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر سه قسمت وجود دارد.

قسمت مدل شبکه، مدل انرژی، و الگوریتم خوشه‌بندی

ما با دو قسمت اول کار زیادی نداریم. ما فقط می‌خوایم نودها را طوری خوشه‌بندی کنیم که کمترین مقدار انرژی مرف کنند. زمانی کمترین مقدار انرژی مصرف می‌کنند که به گونه‌ای درست اطلاعات را به سینک یا بیس‌استیشن بفرستند. البته روش‌های دیگری هم هست که می‌تواند این کار را بکند، برای مثال بعضی از برنامه‌های کاربردی از سینک متحرک استفاده می‌کنند. البته در اینجا هم خوشه‌بندی کار خودش را می‌کند.

مدل شبکه: یعنی اینکه چطوری حسگرها در محل چیده شده‌اند.

مدل انرژی: به بررسی چگونه استفاده شدن مصرف انرژی می‌پردازد. برای مثال انرژی در حین ارتباطات چگونه صرف می‌شود. واضح است که مصرف انرژی به  عوامل مختلفی از جمله نزدیکی و دور بودن نودها از یکدیگر، چگونگی تعیین خوشه‌بندی و سایر عوامل دیگر وابسته است.

بخش خوشه‌بندی همان بخشی است که ما باید روش کار کنیم، البته قسمتی از  مقالات مانند دو مدل دیگر نیست.

دیدگاه‌تان را بنویسید: