مار بوا

زیرک‌ترین مار بوا درون جنگل‌های برزیل

یکی از زیرک‌ترین مارهای دنیا پس از ۶۴ سال «تعقیب» توسط دانشمندان برزیلی باز دیده شد. آخرین باری که یک مار بوا درختی زنده دیده شد در ۱۹۵۳بود. از آن زمان تصور می‌شد این نادرترین نوع اژدرمار است که تنها ۵ بار توسط دانشمندان ثبت شده است. اما مار بوا که  درجنگل آتلانتیک برزیل در جنوب سائو پائو لو زندگی می‌کند همیشه مرده بود، چون هر گاه سر بر می‌آورد به وسیله بومیان جنوب سائوپائولو کشته می‌شد.

اکنون پژوهشگران، به لطف کارگران روستایی که مار بوا ماده ۱.۷ متری را گرفنتند دوباره فرصت مطالعه روی این مار را پیدا کردند. این مار که سمی نیست، شکمی زردرنگ دارد و روی سرش الگوهای الماسی سیاه و سفید است و در کنار لبش سوراخ‌های عمیق دیده می‌شود. ۱.۵ کیلوگرم وزن دارد و به احتمال زیاد پرنده یا پستاندار کوچکی را طعمه کرده است.

این مار بوا خوش‌شانس بوده است. یکی از کسانی که این مار را گرفته می‌گوید می‌خواستیم آن را بکشیم اما به یاد کلاس آموزشی‌ای که محققان موزه جانورشناسی دانشگاه سائو پائولو در مورد ماره برگزار کرده بودند افتادم بنابراین تصمیم گرفتیم آن را سالم بگیریم.

اکنون که متخصصین خزنده‌شناسی اکنون مار بوا ای دارند که هرگز جهان وحش دیده نشده است، فرستنده رادیویی روی بدنش قرار دادند و آن را در جنگل رها ساختند. یافته‌ها حاکی از آن بود که این نوع از مار بیش از آنچه تصور می‌شد وجود دارد. در واقع آنها در سایه و بالای درختان جنگلی خود را پنهان می‌ساختند. دانشمندان این مار را در کنار چندین درخت مختلف قرار دادند، این مار با چابکی مثال‌ زدنی به بالاترین نقطه درخت رفت، شاید این قضیه بتواند توضیحی برای کم دیده شدن این مارها باشد.

منبع: ساینس

دیدگاه‌تان را بنویسید: