تا تصویب پروپوزال

پروپوزال را نوشتم و به دانشگاه تحویل دادم. تا تصویب شدن پروپوزال من باید خیلی زود شبیه‌سازی را انجام بدم. برای انجام شبیه‌سازی بایستی الگوریتم‌های خوشه‌بندی کا-مینز، الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات و چند تا الگوریتم دیگه در متلب شبیه‌سازی کنم.

دیدگاه‌تان را بنویسید: