بورسیه آلمان

بورسیه دکتری موسسه ماکس پلانک آلمان

موسسه ماکس پلانک آلمان ۲۵ بورسیه دکتری برای تحصیل در رشته‌های مختلف ستاره‌شناسی و اختر فیزیک در نظر دارد. علاقه‌مندان فرصت دارند تا ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶ درخواست و مدارکشان را بفرستند.

گفتنی است موسسه ماکس پلانک از بزرگترین مراکز پژوهشی ستاره‌شناسی و اخترفیزیک است که به بزرگترین تلسکوپ دنیا دسترسی دارد. اطلاعات تکمیلی در زیر آمده است. همچنین می‌توانید به این آدرس مراجعه کنید.

PhD in Astrophysics

We are the joint International Max-Planck Research School (IMPRS) on Astrophysics of

  • the Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPE)
  • the Max-Planck-Institute for Astrophysics (MPA)
  • the University Observatory Munich (USM)
  • the European Southern Observatory (ESO)

Together, we form one of the largest centers of astrophysical research in the world, covering every subject from planets, stars, and galaxies to cosmology. Access to the world’s largest telescopes and a stimulating scientific environment provide our students with the ideal conditions for their PhD research.

read more

PhD Position Announcement

We are offering about 25 PhD positions for research topics in various fields of astrophysics. Deadline for applications is NOVEMBER 15, 2016. See Application & Admission and Available PhD Topics for more details. Please follow the link online application to apply for our graduate program. In the case of further questions please contact us.

دیدگاه‌تان را بنویسید: